◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

В справі інтернованих і полонених. В справі подань о звільнення інтернованих і полонених, які находяться у Львові, в Домбю, Вадовицях, Перемишлі і инших таборах,— треба звертатися до Самаританської секції Горожанського Комітету у Львові, при вулиці Бляхарській ч. 11. З провінції можна звертатися письменно. — О звільнення інтернованих, як також полонених інвалідів і полонених, які перебули тяжкі епідемічні хороби, можна вносити подання сейчас. Що до подань о звільнення або о відпустку инших полонених, треба на разі здержатися; в найблищім часі подамо відповідні інформації що-до можности їх звільнення, зглядно одержання відпустки.

 

Наші арештовані. Наш товариш Іван Пфайфер, салінар з Калуша, сидить в Бриґідках у Львові ще від дня 26. червня, навіть не переслуханий. Звертаємо на це увагу шефови інформаційного Відділу Команди Ґенерального Округа у Львові. На відділі полевого суду Д.О.Ґ. сидять отсі священики: о. Мохнацький з Теребовлі, о. Волинський з Острівця, о. Король з Саранчук та о. Винницький.

 

"Przekazy w języku ruskim są niedopuszczalne". Такий письменний "розпорядок" видав почтовий уряд в Дрогобичи дня 10. ц. м. Свій заказ згаданий уряд ствердив печаткою та нечитким підписом якогось п. В. Кождого дня дістаємо в провінції листи і картки, в яких наші передплатники жалуються на почтові уряди, які не хочуть приймати по українськи адресовані перекази та листи. Ми в цій справі вже кілька разів відносилися до Дирекції почт і телєґрафів у Львові, одначе до сьогодня не дістали ми ще ніякої відповіли. Заказу уживання української мови нема; та можливо, що Дирекція почт видала якісь тайні інструкції своїм підвладним орґаном. Та мимо всього наші громадяни та громадянки нехай не уступають, а про кождий випадок надужиття почтових урядів нехай повідомляють Дирекцію почт у Львові (адреса: Дирекція почт і телєґрафів у Львові) та нашу редакцію. Мимоволі насувається нам думка: що то було би в нами, якби ми дісталися під власть вшехпольських панків?!

 

Ліквідація Краєвого Виділу. Як доносять з Варшави, польське правительство задумує зліквідувати Краєвий Виділ у Львові. Деякі його аґенди передано вже намісництву.

 

З італійського полону. В четвер прибув до Львова транспорт галицьких жовнірів, які повернули з італійського полону. Між ними переважали жовнірі, які говорили по українськи.

 

Публичні збори скликує Союз мулярів, теслів і т. п. професій у Львові на суботу, 20 с. м. на 5 год. сполудня до салі палати рукодільників, пл. Стрілецька. На дневнім порядку справа застою в будівельнім промислі і положення робітників.

 

Цукор за вересень. Маґістрат повідомляє мужів довіря, що цукрові карти на місяць вересень готові будуть до роздачі в окружних бюрах в пятницю 19 ц. м. Заразом ввивається купців, управителів консумів, заведень і інституцій, щоби підняли карти побору цукру на місяць вересень в XVII. В. департаменті маґістрату при вул. Пекарській 11. II. пов., в слідуючому порядку: 20. купці, 22. управителі консумів, 23. вересня завидання і інстітуції. Пригадується мешканцям міста як також управителям консумів, що цукрові карти, як в попередних місяцях мають бути виповнені іменем, назвищем, адресою а також числом харчової лєґітимації властителем. Ізза недостачі цукру вересневі карти будуть реалізовані в рації ½ кг. на особу, в ціні попередного місяця.

 

Вперед!

20.09.1919

До теми