◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Війна Литви проти Польщі.

 

УПБ. Навен, 13. 9. (радіо). З Литви доносять, що Литовці здержали польський наступ в повіті Сейни і Лязди. В литовській армії, в правительстві та серед цілого литовського народу панує сильна єдність в стремлінню зєднати всі сили до боротьби з польським імперіялізмом. На цілій Литві збираються великі віча, на котрих нарід заявився вхопити за збрую і зачати народну війну проти Польщі. (А як у нас? — Ред.).

УПБ. Навен, 13. 9. (радіо). Проба Поляків обсадити залізничу лінію Дукшти—Калькуни, щоби перешкодити натискови Литовців на Дінабург, невдалася. Цю залізницю держать сильно в своїх руках Литовці, котрі ще до того ведуть боротьбу з більшовиками в околиці Дінабург.

 

Наші сусіди.

 

УПБ. Навен, 13. 9 (радіо). В Будапешт відбулася під проводом Льовашого злука всіх міщанських фракцій на ліберально-демократичних основах в ціли сотворення антиклєрикального бльоку.

УПБ. Навен, 13. 9. (радіо). Румунський надкомісар в Будапешті Дїяманчі заявив представникам преси, що Румуни сейчас по обезоруженню більшовицької армії опустять Будапешт.

УПБ, Варшава, 14. 9. (радіо). П. Радінський, представник чехословацької республики, був в четвер в міністерстві закорд. справ у Варшаві і заявив держ. підсекретареви Скржинському, що з огляду на се, що рішення мир. конференції сподіються в найблизчім часі і заходить небезпека, що можуть повстати з тої нагоди заворушення, правительство в Празі бажає за всяку ціну оминути проливу крови і тому хоче ужити всіх дипльоматичних заходів, щоби залагодити непорозуміння в справі Тешинського Шлеську.

 

Слова а діла.

 

УПБ. Навен, 13. 9. (радіо). Після донесень берлінських часописів Французи заборонюють в области Сари всяку пропаганду за союзом народів.

 

Як у Галичині.

 

УПБ. Навен, 14. 9. (радіо). Міжнародна військова комісія, зложена з шефів берлінських військових місій Франції, Англії та Італії, прислала по повороті з кількадневної подорожі по гор. Шлеську державному правительству тимчасову записку про свої погляди на положення, запропонувала своє посередництво для привернення мирних відносин, і зробила декілька проєктів. Комісія признає вину національно-польської агітації зза кордону при вибуху заворушень і жадає ряду середників з польської сторони. Сюди належить в першій мірі відіслання домів добровольців призначеннях для гор. Шлеску, замкнення вербункових бюр в Познанщині, що впрочім мало статися 6. 9., залишення всяких прикордонних ексцесів, успокоєння преси, вкінці припинення всякої підмоги тайним військовим орґанізаціям.

 

Більшовицькі "робітничі факультети".

 

УПБ. Москва, 12. IX. (радіо). Щоби робітники та селяне мали змогу широко використати висші научні заведення при університетах республіки, мають бути відкриті підготовні курси для підготовання робітників і селян до висших научних заведень під назвою "робітничі факультети", які мають бути відчинені при всіх висших научних заведеннях не пізнійше 1. падолиста.

 

Фінляндія супроти більшовиків.

 

УПБ. Навен, 5. IX. (радіо). Антанта робить всякі заходи, щоби спонукати Фінів до активного виступу проти совіт. Росії, одначе погляди в Фінляндії поділені. Більшість населення стоїть за президентом Штальбергом, який недавно заявив, що Фінляндія не думає брати участи в поході на Петроград, а навіть відмовляє ся далі підпирати засобами та матеріялом фінський корпус добровольців, що находиться в Карелії. Меншість, що є за виступом проти більшовиків, групується коло Маннергайма.

 

Заворушення в Італії.

 

УПБ. Москва, 12. ІХ. (радіо). Німецькі газети доносять про вуличні бійки в Турині. Поліція стріляла в товпу. Соціялістичні партії проголосили однодневний загальний страйк. На другий день прийшло знова до завзятої бійки.

 

Стрілець

 

18.09.1919

До теми