◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Кореспонденція з Україною. Пресовий відділ Польського Червоного Хреста рішив висилати на Україну до Камінця подільського, Винниці, Проскурова, Житоміра, Бердичева, Могилева, Ушиці, Гуманя і Староконстантинова спеціяльних післанців з кореспонденцією. Оплата за лист виносить 5 марок.

 

В справі львівського університету. До Варшави прибув посол д-р Гальбан і інтерніював в справі відкриття львівського університету та в справі студентів, яких не приймається до університету ізза цего, що вони не сповнили війскової повинности як польські горожани.

 

Ґєн. Лямезан місто Ґалецького. Ходять вісти, що становиско головного делєґата на Галичину має обняти по Ґалецькім ґенерал ґраф Лямезан.

 

Заборона сіоністичних ґазет. Президія львівського намісництва заборонила розповсюднювати в Галичині два віденські сіоністичні дневники, а саме: "Wiener Morgenzeitung" і "Jüdische Morgenpost".

 

Поворот австрійських бранців з Італії. Військова італійська місія повідомила австрійські власти, що Італія відсилає щоденно по 5 поїздів з воєнними бранцями.

 

Пятнистий тиф в кульпарківськім заведенню. Серед умово хорих зайшли випадки пятнистого тифу. Супроти цего заборонила управа відвідувати хорих аж до відкликання.

 

Недостача мяса у Львові. Від довшого часу не можна дістати у Львові мяса. Вчора на примір мяса по склепах було дуже мало і щасливий був той, кому вдалося дістати хоч один фунт якої хаблини. Різники кажуть, що недостачі мяса винна — максимальна ціна!... Вони відбули якраз свої збори, на яких жадали знесення максимальної тарифи. Гарно виглядали би ми, якби знесено максимальні ціни, які всетаки держать в карбах висискувачів.

 

Злочинне недбальство львівської апровізації виходить на верх що дня. От тепер з міських апровізаційних маґазинів при вулиці Бема вивозять фірами зігнилу молоду бульбу й викидають її за місто. Чому так? Трудно відгадати, так само як ніхто з розумних людий не знав, чому зіпсувалася в міській апровізації солонина. Голодних у Львові аж за богато. Маґістрат закупив за багато молодої бульби по дворах — які знова продали її тепер тому, що вона дороща від бульби в осени, — а маґістрат не дав її між населення, до рейонових склепів. Ми чекаємо на маґістрацьке вияснення.

 

Уступлення коменданта К. З. О. Сулімірского. Дотеперішний комендант міської горожанської сторожі Сулімірскі уступив. Хто буде його наступником, досі невідомо. Пригадати треба, що особа Сулімірского записана в історії останніх місяців Львова не дуже симпатичними буквами. Йому то треба приписати ті всі ревізії і арештовання, які серед львівського населення та в цілій польській пресі викликали так велике обурення.

 

Вперед!

 

16.09.1919

До теми