В справі конфіскати 166 числа "Дѣла" одержуємо слїдуюче письмо: "Ч. 16051/94. — В Имени Єго Величества Цїсаря! Ц. к. Суд краєвий карний в Львові piшив на підставі §§.489 і 493 зак. кар. і §.37 зак. прас. що содержанє артикулу уміщеного в ч. 166. часописи "Дѣло" з дня 7 Августа 1894 під написом "Холєра" містить в собі знамена провини з §308 зак. кар. і прото усправедливлена єсть заряджена через ц. к. Прокуратора державного конфиската сеї часописи. В слїдствіє того рішеня взборонене єст дальше розпространеніє того артикулу а забраний наклад має бити знищений. — Поводи. В инкриминованім артикулї розширяє автор фалшиві вісти, для публичного безпеченьства непокоячі без достаточного поводу уважаня их за правдиві в чим містять ся знамена провини з §.308 зак. кар. — Львів дня 10 августа 1894."

 

Пп. Ол. Барвіньскій і д-р Д. Савчак явили ся в суботу у намістника, щоби зложити в имени Русинів желаня з нагоди уродин цїсаря.

 

Д-р Юліян Кмицикевич вписаний на листу адвокатів з осїдком в Дрогобичи і сими днями має там отворити канцелярію.

 

Разом з цїсарем будуть гостити у Львові міністри: Віндішґрец, Бакегем, Яворскій, Фалькенгайн і Мадейскій. Міністри приїдуть вже 4 н. ст. вересня і будуть мешкати в виставових готелях.

 

Тернопільска прокураторія приказала в недїлю дня 12 н. ст. серпня увязнити коминарского челядника Льва Хвальбиньского, підозріного о участь в тайнім товаристві. В мешканю Хвальбиньского зроблено перед кількома днями ревізію і найдено різні брошури і ґазети анархістичного змісту.

 

Презідент державних зелїзниць д-р Билиньскій видав такій обіжник до всїх підвластних урядів: "Обіжником з дня 11 червня 1894 року ч. 66 позволено кождому урядникови за посередництвом дотичної дирекції руху звертати ся з личними просьбами і жалобами до презідента державних зелїзниць, котрий в почутю виповнюваного обовязку мусить их піддати рівномірній, зичливій розвазї. Однако наведене управненє стоїть в як найяркійшій супротивности і щодо змісту і що-до форми до звичаю урядників, котрі предкладають або підпирають звичайно свої просьби і бажаня за посередництвом чужих осіб. Хотячи зробити конець интервенції чужих впливів, з природи річи цїлком безуспішних, уважаю відповідним оголосити, що всякі заходи урядників, щоби ужити впливу третих, чужих осіб, на свою користь, заборонені і на будуще будуть карані в дорозї дисциплінарній. — Презідент Билиньскій."

 

Зміна власности. Юрій Семигинівскій купив від спілки Шпіц і Філіп маєтність Дрогочка і Гута дрогобицка, простору 950 морґів за цїну 81.000 зр.

 

Арештованє воєнного провіянтового офіціяла. З причини пожару, якій недавно навicтив войскові бараки на площи Яблоновских у Львові, зарядили войскові власти карне слїдство і на основі підозрінь арештували провіянтового офіціяла Фукса, під котрого зарядом находив ся провіянт, зложений в спалених бараках.

 

Дрібні вісти. Дня 14 н. ст. серпня упав в Татрах снїг, в наслїдок чого обнизила ся температура. — Намістник ґр. Бадені вернув з Буска на постійний побут до Львова. — Антін Лучкевич, бувшій професор ґімназіяльний а відтак довголїтний директор женьскої учительскої семинарії у Львові, проживаючій від 7 лїт на пенсії, помер передвчера у Львові в 77-ім роцї житя. — В Терпилівцї коло Тернополя помер дня 14 серпня властитель більшої посїлости Іосиф Мечковскій в 48-ім роцї житя. — Віцепрезідент краєвої ради шкільної д-р Бобжиньскій виїxaв оногди на кільканацять днїв за границю. — Доповняючій вибір одного члена ради повітової в Бібрцї з ґрупи міских громад відбуде ся дня 27 н. ст. вересня. — В Самборі відобрав собі житє вистрілом з револьвера 18-лїтний Григ. Кобринович, дієтар повітової дирекції скарбу. — Центральний видїл общества им. Качковского видав відозву, котрою скликує загальні збори своїх членів на день 18 н. ст. вересня с. р. до Львова.

 

Дѣло

 

20.08.1894