Нещасний случай з літаком лучився 4 ц. м. в Дзерґовицях коло Ратибору на Шлезіі. Летів туди великий літак берлінського воздушного товариства, що був в службі української держави. Віз він з собою 4 міліони укр. грошей, вартісні папери і ріжні акти. З незвісних причин запалився і спав на землю. Їхало ним більше число людей, між якими мав знаходитися і бувший секретар військових справ Дмитро Вітовський. Всі погибли на місци. Доносить про це "Schlesische Volkszeitung". Урядової вістки про траґічну смерть Вітовського віденське посольство єще не одержало. Віденські часописи пишуть, що згаданий літак зістрілила чеська військова погранична сторожа.

 

Український Прапор мав вийти ще в перших днях липня ц. р. Мимо наших заходів у ріжних віденських друкарів не вдалося нам пустити перше число скорше аж нині, а це з причини браку складачів, що вміли би складати українське письмо. Ми мали і маємо дальше намір видавати нашу часопись пять разів у тиждень (видавання часописи 6 разів тижнево або більше коштує о пятьдесять процентів дорожше, а кромі цего є ще инші трудности), але поки що, не маючи стільки складачів, видаємо її тільки раз на тиждень. Маємо однак певну надію, що за два або три тижні зможемо вже видавати "Укр. Прапор" частійше, найменше два рази, а десь по місяци сподіємося видавати його правильно пять разів на тиждень. Про нашу програму пишемо на вступі, тут тільки згадаємо, що будучи найблизшими до занятих Поляками і Румунами західно-українських областей, в практичній нашій роботі будемо заступати передовсім інтереси цих областей, тим більше, що там цілковито здавлено всю українську пресу. Нашу нелегку публіцистичну і видавничу роботу розпочинаємо в надїї і переконанню, що її нам улекшать наші земляки з політичної еміґрації, котрих отцею дорогою просимо до спільної з нами праці, а передовсім о присилку всяких матеріялів, дописей і заміток.

 

Наради українсьних дипльоматів. Дня 6 серпня ц. р. розпочалися в Карльсбаді в Чехіі кількодневні наради відпоручників українських дипльоматичних заступницв. Під проводон міністра зак. справ Вол. Темницького беруть в них участь: посол Сінґалевич, держ. секретар Бурачинський і радник посольства. Политика з Відня, пос. Ґалаґан з Будапешту, посол Порш з Берліна, посол Микола Василько з Берна, голова надзв. дипл. місіі Славинський з Праги, голова надз. дипл. місії Яковлів з Гаґи, голова надзв. дипл. місіі др. Дмитро Левицький з Копенгаґи, радник надз. дипл. місії др. Ярослав Олесницький з Льондону і оден з членів мирової місіі з Парижа. Предметом нарад є сучасне міжнародне положення України.

 

Укр. журнал у Відни. З кінцем червня ц. р. зачав виходити у Відни під редакцією дра Піснячевського укр. тижневий журнал "Воля", присвячений справам політичним, суспільним і культурним. Журнал гуртує коло себе всіх красних публіцистів і письменників еміґрантів і в кожньому числі приносить богато інтересного матеріялу; досі вийшло 5 чисел. Нашим прихильникам поручаємо горячо цей одинокій укр. журнал на еміґраціі.

 

Український прапор

 

08.08.1919