◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

 

Реміснича бурса при Народнім Домі у Львові ледве чи буде отворена, бо до кінця речинця т. є. до 15 н. ст. серпня вплинуло дуже мало подань. Видко, що наша публика не розуміє ще значіня независимого міщаньства, на якім опирає ся кожда суспільність. У нас волїють люде давати синів на діюрністів і практикантів податкових, як до науки ремісничої. Сумно!

 

Польска молодїж у Львові буде обходити в недїлю дня 12 н. ст. серпня роковини Люблиньскої унії і 25-лїтні роковини сипаня кіпця тої-ж унії на Високім замку. Торжество має розпочати ся зборами участників на кіпци о 6-ій годинї рано. Крайний вже час і для польскої молодежи, щоби перестала бавити ся такими мрачними идеалами, як Люблиньска унія, на котру, як звістно, і Русини і Литовцї дивлять ся дуже скептично.

 

Маґістрат міста Львова видав обіжник до лїкарів і хирурґів того змісту, що для забезпеченя достаточних сил лїкарских на случай появленя холєри і для відповідного переведеня заряджень санітарно-поліційних, поручило намістництво запитати лїкарів, мешкаючих в тім окрузї адміністраційнім, котрі з них хотїли би на случай потреби приймити обовязок лїченя холєричних хорих в часї пошести. Лїкарям і хирурґам забезпечує намістництво крім звороту коштів подорожи і вільного мешканя, дієти по десять зр. за добу, що відповідно до місцевих обставин можуть бути підвисшені до 15 зр. денно. Крім того звернуло намістництво увагу, що видане зарядженє міністерства внутрішних справ і фінансів, дотикаюче заосмотреня вдів і сиріт по лїкарях і хирурґах, ужитих до придавленя пошести, лишає ся доси в силї — супротив чого вдови і сироти по помічних лїкарях мають таке саме право до вдовиної пенсії і додатку на вихованє, як вдови і сироти по лїкарях, що були в державній службі. Крім того забезпечує намістництво холєричним лїкарям першеньство при поданях о державну службу.

 

Холєра. Львівске намістництво повідомило офіціяльно войскові власти, що у Львові сконстатовано два случаї смерти на холєру. Головна команда видала в наслїдок того денний приказ до львівского ґарнізона, в котрім оповіщує донесенє намістництва. Мимо того називає львівскій маґістрат в своїм повідомленю до публики сю пошесть — холєриною. — В послїднім тиждни було в Галичинї 428 занедужань на холєру з котрих 288 скінчило ся смертію. Від початку пошести в сїм роцї умерло в Галичинї на холєру 577 осіб.

 

Огнї. В Бонові, яворівского повіта, погоріли чотири загороди. Огонь підложила глухо-нїма дївчина. Необезпечена шкода виносить звиж 1400 зр. — В Козлові згоріло 20 загород на передмістю Любянка. Шкода виносить звиж 4500 зр. Лиш одна хата була обезпечена на 140 зр. Одна женщина попарила ся. — В Михальчи, городеньского повіта, згоріло кілька загород вартости 1600 зр., а в Вербівци три загороди вартости 1400 зр. — В Потуторах, бережаньского повіта, погоріли від грому дві загороди. Шкода виносить 2800 зр. В Стриганцях згорів від грому один дім. Шкода 80 зр. — В Таврові грім зруйнував маєток сїмох господарів (шкода 2055 зр.) а в Будилові двох (шкода 380 зр.). Нїхто не був обезпечений. В Таврові грім убив тогдї одну селянку, а другу тяжко попарив.

 

Дрібні вісти. Директор почт і телєґрафів п. Ceфepович повернув до Львова і обіймив урядованє. — Директор ґімназії в Тарнові д-р Кароль Беноні і директор нїмецкої ґімназії у Львові Ем. Вольф одержали титул совітників. — В Сокали утопила ся підчас купелї п. Гофманова жена писаря громадского з 15-лїтною дочкою.

 

Дѣло

10.08.1894

До теми