◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Вчерашна илюмінація міста Львова випала гарно. Як звичайно — найгарнїйше була илюмінована каса ощадности. Институції державні не були илюміновані крім ґімназії Франц Іосифа І. По улицях, особливо тих, куди мав переїздити архикнязь Кароль Людвик до палати соймової на равт до маршалка краєвого кн. Сангушка, була за-для натовпу публики возова комунікація здержана. — На рецепцію у маршалка були запрошені і явили ся Впр. митрополит з капітулою а з світских Русинів д-р Дам. Савчак, пос. Барвіньскій, пос. о. Н. Сїчиньскій, д-р Ис. Шараневич.

 

Реставрація замку в Жовкви. Львівскій сойм поручив видїлови краєвому перевести переговори з громадою міста Жовкви і спитати єї, якою сумою причинить ся она до відновленя тамошного замку і на яку цїль єго відступить. При тім дозволив сойм видїлови краєвому вставити в краєвий буджет на 1895 рік суму не переходячу 6000 зр. на реставрацію жовківского замку. Видїл краєвий повідомив жовківску раду громадску про се рішенє сойму і заявив, що конечним услівєм до реставрації замку єсть відповідна жертва зі сторони громади.

 

Продаж камеральних маєтностей. Дирекція домен і лїсів рішила продати двірскі обшари в Губичах і Передїльници, добромильского повита і в Малковичах повіта перемиского — наші селяне повинні покористувати ся сею нагодою, щоби не випустити землї з своїх рук.

 

Вояцка бута. Дня 31 н. ст. мая виїхали в Перемишли на прохід біциклями адвокат д-р Кормош і лїкар д-р Литиньскій. Коло критого моста на Сянї надїхав напротив них на кони якійсь молодий відпоручник. Єго кінь став непокоїти ся і циклісти видячи се задержали ся. Тогдї крикнув до них офіцир: Аbsteigen! Es ist die Forschrift, ja, aber Sie kennen die Vorschrift nicht. Щоби оминути авантури, яка недавно лучила ся в Перемишли, коли якійсь капітан порубав шаблею на улици одного перехожого, не відзивали ся циклісти, доки офіцир не віддалив ся. Замітна річ, що від якогось часу лучають ся по галицких містах такі неприятні авантури, викликувані офіцирами.

 

Бійки уличні між кіннотою а піхотою ярославскої залоги войскової, спонукали — як пише Glos jarosławski — місцеву команду видати приказ, щоби щодень від години 5-ої до 9-ої вечером переходили патролї войскові з 20 людей під командою одного офіцира улицями міста.

 

Буковина в видавництві Oesterreich in Wart und Bild. Протекторка наведеного видавництва архикнягиня Стефанія запросила до участи в описї Буковини на співробітників: пpoф. Людв. Семигинович-Штайфого (для опису краю); кустоса Іос. Сомбатія (для представленя часів доисторичних); проф. д-ра Дм. Ончіюля, кустоса д-ра Из. Полєка, сов. д-ра Ферд. Ціґлявера (для исторії краєвої); проф. університету д-ра Изид. Ончіюля (для представленя греко-прав. реліґійного фонда); сов. д-ра Вас. Ключенка, проф. університету д-ра Ив. Сбіру, проф. С. Маріяну, о. Алекс. Манастирского, д-ра Р. Кайндля, о. Д. Дана, д-ра Ив. Полєка, проф. Кар. Ромсторфера (для етноґрафії; проф. університету д-ра Ив. Сбіру, проф. університету д-ра Ом. Калужняцкого, д-ра Руд. Волькана (для літератури); проф. д-ра Исид. Воробкевича (для музики); проф. Еріха Кольбенгаєра (для промислу домашного); сов. Ант. Захара, инспектора лїсового Винк. Єкля, проф. університету Фридр. Кляйнвехтера і д-ра Губ. Віґліцкого (для господарства).

 

Довгій вік. В Саратові, як доносить місцевий "Листок" жиє поручник з часів війн наполеоньских Николай Савин, що дня 9 н. ст. мая обходив 126 роковини своїх именин. Савин уродив ся 31 цвітня 1768 року.

 

Дрібні вісти. До Львова приїхали вчера на отворенє вистави міністри: ґр. Фалькенгайн, д-р Мадейскій і Апол. Яворскій. — В Голобутові під Стриєм померла оногди ґр. Каролина Тарновска в 75-ім роцї житя. Померша полишила сина Юлія, властителя Бишева під Сокалем і дві дочки, замужні Вал. Ґордонову і Кар. Млоцку. — В Жовкви помер сими днями бувшій инспектор шкільний на округ Жовків-Рава (від 1871—1890 р.), а відтак управитель 5-клясової школи мужескої в Жовкви, Пилип Сяркевич, в 58-ім роцї житя. Помершій був противником всего що руске.

 

Дѣло

06.06.1894

До теми