◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Руско-народний театр під управою "Рускої Бесїди" у Львові буде давати в часї вистави представленя в сали музичного товариства в Скарбківскім будинку, в котрій перед кільканацятьма лїтами відбували ся соймові засїданя. Спершу, як ми доносили, хотїла "Бесїда" вибудувати деревляний театр при ул. Кохановского у Львові, але будову і ґазовий устрій почислено так дорого, що "Бесїда" не могла рішити ся на неї і наймила простору салю музичного товариства, де наш театр буде міг вигідно помістити ся.

 

Музей института Ставропигійского отворений для публики на час вистави краєвої від 11-ої до 1-ої години краєвої в полудне кождого дня з виїмкою недїль і свят. Вступ безплатний.

 

П. Михайло Ольшаньскій, звістний рускій публицї бувшій артист руского народного театру, вертає по дволїтній перерві зі сцени Скарбківского театру у Львові назад на сцену руску і вже сего тиждня розпічне свої виступи в Станиславові, куди наша трупа сими днями зїзджає. В особі п. Ольшаньского прибуває нашій сценї без сумнїву сила вельми пожадана.

 

Архикнязь Леопольд Сальватор, про котрого намірене перенесенє до Прешбурґа доносили ми оногди, лишає ся у Львові. Архикнязь сам о се просив.

 

З кругів адвокатских. Gazeta Lwowska доносить: Д-р Іосиф Смолька, адвокат у Львові, суспендований ореченєм дисциплінарної ради на необмежений час. Субститутом єго на час сеї суспензії именований д-р Вільгельм Гольцер, адвокат у Львові.

 

Маґістрат львівскій оголошує конкурс на два віна по 258 зр. з фундації им. цїсаря Франц Іосифа І. призначені для служниць. Убігати ся можуть лише слуги уроджені в Галичинї, христіянки, що скінчили 18-тий а не переступили 30-го року житя, моральні, незамужні і такі, що від трех лїт служать у одного службодавця. Поданя о припущенє до льосованя мають бути внесені до 30 н. ст. червня.

 

Дѣло

 

05.06.1894

До теми