◦ ◦ ◦ ◦

Зміна кабінету міністрів.

 

Заслухавши заяву Голови Ради Народніх Міністрів і постанов Ради Міністрів в Винниці від 29-го січня 1919 року про одставку Ради Міністрів, Діректорія Української Народньої Республіки постановила:

Одставку Ради Міністрів сучасного складу приняти. Всі міністри залишають ся тимчасово на своїх місцях до остаточного сформування Кабінету.

Формування нового Кабінету на діловому принципі, але на підставі Деклярації Діректорії, доручаєть ся п. Остапенку.

В Кабінеті мають брати участь тільки ті партії, які брали участь в повстанню. Соціялісти-федералісти можуть бути запрошені на посади Товаришів Міністрів на умові визнання Деклярації Діректорії.

 

Призначення А. М. Левицького.

 

По наказу Діректорії У.Н.Р. член ради міністр внутрішніх справ А.М.Левицький вступив до тимчасового виконання обовязків міністра внутрішніх справ. В останній час п. Левицький стояв на чолі всеукраїнської комісії по виборам до Трудового Конґресу.

 

В справі случаїв на Румунським Кордоні.

 

ДО ЯСС, Радіо з 6 лютого 1919. Румунському урядові і Українському послові в Румунії. Правительство України веліло перевести слідство в справі случаїв на румунському Кордоні. Правительство України все держалось і буде держатись сусідських відносин. За міністра зовнішних справ Скребчинський.

 

Анґлійська комісія в Румунії.

 

Як повідомляє "Найе Цайт", анґлійська комісія в складі 12 чоловік виїздить в місця заняті румунами: Банат, Трасильванію, та Буковину — для ознайомлення з політичним станом в цих місцях і з настроєм людности. Два представники цеі комісії виїздять для тої самої мети до Бесарабії.

 

В справі війни з Поляками.

 

Радіо з 6 лютого. 27-го січня с. р. передано Антанті за посередництвом Америки проханнє, щоби Поляки застановили всі кроки проти Українців, щоби уможливити Україні зверненнє всіх сил проти большевиків.

 

Мирні переговори з Польщею.

 

Сими днями повернув ся з Варшави видатний український діяч Прокопович, який їздив з дорученням Діректорії до Польщі, щоб розвідати чи не можна-б мирно полагодити взаємовідносини між Україною й Польщою, які зараз рішають ся силою зброї. Наслідком його переговорів з впливовими громадськими урядовими колами Польщі виявилось, що є дуже певний ґрунт для ведення переговорів з Польщою.

Українські урядові і діпльоматичні кола постановили в найближчі дні послати спеціяльну делєґацію для ведення мирових переговорів з польським урядом. На чолі цієї делєґації буде відомий український діяч П. Стебницький. В склад делєґації увійде по одному представникові міністерств: військового, фінансів, торгу і промисловости і народнього господарства, а також голова українського посольства в Варшаві Карпинський. Крім цього, при міністерстві закордонних справ буде заложено паралєльну комісію, яка, в свою чергу займеть ся найдетальнійшим розробленням всіх виставлених моментом справ, що торкають ся взаємовідносин між Польщою а Україною. В усіх найважнійших випадках українська мирова делєґація, яку посилаєть ся до Варшави, зноситиметь ся з цею комісією.

 

Українські Совіти.

 

Радіо з 6-го лютого. Російське правительство установило в занятих частях України провізоричне большевицьке правительство.

 

Лист Д’Анунція.

 

Почування Італійців виявляє наглядно лист Д'Анунція. Італійський поет, котрий до недавна ще підносив під небеса союзників, заявляє тепер, що Французи опянілі побідою хотять перехитрити тепер цілий світ. Американці прикривають свій ідеалізм плащем, а в дійсности зробили вони найбільший інтерес, який знає історія світа. Анґлійці, які щойно покінчили своє кріваве діло, а вже отвирають рот, щоб все самому проковтнути. Тимчасом Італійцям кажуть дальше корчити свою вітчину. Який мир буде нам накинений, питає поет. Французький анґлійський, чи американський? Жаден народ не відніс так великої побіди як італійці і тому жадають вони в Альпах і на морю римського мира, який був би їх гідний. Як буде потреба, то Італійці виступлять проти нової змови, з ґранатом в руці, з ножем в зубах. Ось так виглядає лист Анунція, адресований до союзників.

 

До Чехо-Польського конфлікту.

 

БЕРЛІН 3. лют. На шлеско-австрійській границі прийшло вчера до великих битв артілєрійських і крісових. Особливо горяча боротьба розвинула ся в околиці Тешину, який находить ся в руках Чехів.

Карвін і довколичні копальні угля добуто наново Чехами. Рівнож станцію Зайдерсдорф заняли чеські війська, які стоять під проводом офіцирів Антанти. Також один курінь французьких альпейських стрільців бере участь в боротьбі по стороні Чехів.

 

Мирова конференція. (Дальший тяг)

 

ГАҐА. 4. II. Вчера продовжувана дальша нарада в справі кольоній і островів на Тихім Океані Америка обстоювала єнерґічно своє становиско, що не можна узгляднити ніякого договору, який противить ся звісним 14 точкам Вільзона, тому договір між Китайом і Японією в справі Кієґ-Чав, є неважний. Те саме відносить ся і до договору в справі островів по Тихим океані. Так само є безправне домаганнє Італії в справі уреґольовання Адрійского питання. Її жадання що до стратеґічної лінії з огляду на союз народів мусить упасти. На конференції зєднує собі американський погляд що раз більше приклонників. В справі Конґа жадають Бельґійці знесення Берлінського акту. Ціла діскусія порушала ся на основі проєкту Вільзона, який суверенність над німецькими кольоніями віддає до розпорядимости Союза народів. Льойд Жорж заявляє, що анґлійський кабінет на своїм вчорайшім засіданню заявив ся за теорією Вільзона. Однак домінії заложили рішучий протест. По довгих нарадах згоджено ся на слідуюче рішеннє:

Коли в даній области найде ся відповідь на скількість культурних і національно свідомих одиниць, котрі зуміють сотворити відвічальне правительство яке найде послух у населення, то Союз народів поможе їм здійснити їх бажання. Такі народи можуть задержати свою волю, свою національну самостійність, або можуть свобідно жити під протекторатом одної з великих держав. На це одержуть вони згоду Союза народів.

Однак на случай, коли народи окажуть нездібність до правлення собою, назначить Союз народів сильну державу, котра або на основі свойого ґеоґрафічного сусідства, або з якої иншої причини покажеть ся найбільш відповідною до обняття заряду. Та держава виконуватиме свій уряд під певними запоруками, котрі назначить мирова конференція, або Союз народів. Ті запоруки будуть ріжні для ріжних країв, відповідно до держави яка обійме цей уряд.

Дотично азійської Туреччини, то ця теорія зараз примінюєть ся. Чотири великі держави одержують припоручення рядити цею областію. В справі ужиття військових частин має комітет цих держав порозуміти ся з найвисшою Воєнною Радою в Верзалі.

Члени слідчої комісії в справі Польщі їздили під проводом ґен. Бота. Вони вислухали польских і чеських делєґатів і старали ся дійти з ними до певного порозуміння, щоб спинити пролив крови в Тешинськім окрузі. В цих нарадах не порушувано справи границь.

В справі Россії і княжих островів не дійшло до жадних рішень, бо правительство Архангельска і адмірала Кольчака не згодили ся на стрічу з большевиками. Від большевицького правительства не одержано жадних звідомлень.

 

Чехо-Польска згода.

 

ПАРИЖ, 4/2. Між Поляками а Чехо-словаками прийшло до згоди. Великі держави уважають сю справу, яка була заступлена обома сторонами, за полагоджену.

В офіціяльнім французкім Комунікаті говориться: Польский делєґат Дмовскі заявив, що Поляки жадають заняти ту область, яку вони посідали перед поділом в році 1772, включно з містом і округом Познань і Торн. Дальше жадають Поляки доступу до моря через Ґданьск.

Чеські делєґати виявили своє становище. Вони звернули увагу на випадки на чеській границі.

Мирова конференція предложила спірну область обсадити своїми військами, на що згодили ся обі сторони. Надто жадали Поляки округа Тешинського проти чого запротестували Чехи. Цю справу рішить конференція, коли обі сторони заявлять на це згоду.

 

Бій під Ригою.

 

Одержані відомости, що Анґлійці після бою зайняли Ригу. Казарми які були заняті большовиками зовсім зруйновані набоями з кораблів. В полон анґлійцями взято 2 совітських полки.

 

На дорозі до Петрограду.

 

Англічане, занявши Нарву, посувають ся до Петрограду. В сучасний мент Англійці продвигнулись на 20 верстов на схід від Нарви, розвиваючи наступ вздовж залізничих доріг.

Можна очікувати, що незабаром почнуть ся жестокі бої, які вирішать судьбу Петрограду.

Естонське військо теж посуваєть ся на Петроград, — большовики в паніці розбігають ся і залишують цінне військове майно.

 

Український голос

 

08.02.1919

До теми