◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Засїданє видїлу руского товариства педаґоґічного відбуде ся дня 9 н. ст. сїчня в канцелярії науков. товариства им. Шевченка о год. 7-ій вечером. Предметом нарад: справа загальних зборів, визначених на д. 2 н. ст. лютого с. р. і справи адміністраційні.

 

В Бережанах відбуде ся дня 1 н. ст. лютого 1894 на дохід "Рускої Бурси" в сали касина міщаньского вечерок з танцями. Запрошеня сими днями розішле ся, а хто би не одержав, зволить ласкаво зголосити ся у секретаря товариства. — В. Санат секретар.

 

Селяне купили землю. Від Сянока пишуть, що в селї Туринску два господарі Никифор Дедля і Кіндрат Драбик купили за зароблені гроші в Америцї 26 морґів землї за суму 4.000 зр., не вчисляючи в то видатків при контрактї і интабуляції. Гарний се примір, котрий повинен послужити і другим за взір.

 

Значної крадежи допустив ся вчера в полудне в войсковім шпитали якійсь доси невислїджений злодїй. Він діставшись до канцелярії управителя шпиталю, старшого штабового лїкаря д-ра Фоґля і розбивши бюрко забрав в готівцї 391 зр. 19 кр. Догадують ся, що крадежи допустив ся вояк, бо ключ находяв ся в замку дверей. Войскова власть повідомяла поліцію і та стала глядати за виновником.

 

З під Краківця пишуть, що в Любинях зложив емеритований учитель п. Модест Волощиньскій склеп з мішаними товарами і продає добрий товар дешево. Цїле село єсть дуже раде з того і ґазди тамошні хвалять собі склеп пана Волошиньского. Щасть Боже доброму дїлу і нехай оно послужить приміром і для других, що мають охоту і собі таким самим способом помагати і другим робити вигоду.

 

Ректорат львівскої політехніки розписує конкурс в цїли заміщеня посади асистента при катедрі хемії загальної на час дволїтний почавши від 1-го марта с. р. з платнею 600 зр. Першенство будуть мати кандидати зложивші другій испит правительственний. Поданя треба вносити до ректорату найдальше до 31-го сїчня 1894 року.

 

Аванс на державних зелїзницях. З урядників зелїзниць державних авансувало в сїчни 20 висших урядників, 642 урядників, 414 низших урядників, а крім того 955 слуг і 715 сторожів дістало висші платнї.

 

Нещасливий випадок. Вчера при ул. Кароля Людвика переїхав віз наладований углем переходячого робітника Василя Цїмка і зломив єму лїву ногу. Нещасливого відставлено до шпиталю, а візника потягнено до одвічальности.

 

Дѣло

04.01.1894

До теми