◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Нове назначення д-ря Цьокана. Команданта ґрупи центра боєвої лінії пор. д-ра Ілька Цьокана "в признанню великих заслуг і неустрашимого поведення перед ворогом" іменовано сотником. Признаючи його великі орґанізаційні спосібности, Секретаріят військових справ назначив його окружним командантом в Золочеві. В склад золочівського військового округа входять повіти: Золочів, Зборів, Броди, Камінка струмилова і Радехів. Первісно назначений командантом в Золочеві надп. Петро Бубела лишається в головнім штабі. Команду тзв. ґрупи Цьокана обіймає сотн. Микітка.

 

Взивається всіх лікарів Українців, щоб негайно зголосилися до лікарської служби. Ближчі інформації подасть канцелярія Секретаріяту для суспільного здоровля, яка знаходиться в будинку бувшого намісництва на II. пов. ч. комнат 92—94 і урядує від 9-11 рано і 3-4 попол. — Від Секретаріяту суспільного здоровля.

 

Заклик до учеників середніх шкіл. Товариші Студенти! Зваживши велику потребу студентської орґанізації під цю пору, тісніший комітет обєднаних орґанізацій учеників середніх шкіл, які істнували вже перед великим днем проголошення Української Держави на українських землях давньої Австро-Угорщини, задумав відновити ці орґанізації, щоб цілу молодь втягнути до активної праці у визвольнім русі. Справа незвичайно важна й потреба такої орґанізації пекуча. Тому тісніщий комітет взиває всіх товаришів студентів негайно зголоситися в члени орґанізації, щоб вже в як найcкoршiм часі почати працю. Зголошення відбуваються все при вул. Підвалє 9. III. пов. Тісніщий Кoмiтeт Обєд. Орґ. уч. середних шкіл.

 

Діло

14.11.1918

До теми