◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

З Українського Харчевого Уряду. Відозва. Bзивається всіх властителів склепів з харчами відчинити всі склепи і продавати середники поживи по уміркованих цілях під строгою відповідальністю. Львів, 8 падолиста 1918. Український Харчовий Уряд.

 

Зарядження команди містa Львова. Аж дo відкликання в перехід через місто дозволений особам цивільним без оружя по вільних вулицях міста Львова без обмеження від 6 рано до години 6 вечером. Перехід по вулицях замкнених, або вечером по год. 6 є дозволений лише за перепустками, які для цивільного населення виставляє Перепускове Бюро Української Національної Ради у Львові, вул. Валова, ч. 16 (льокаль давнійшої ц. і к. етапної команди). Всі попередньо видані перепустки є неважні. Львів, 8. падолиста 1918. Маринович в. р. полковник.

 

Західна Галичина в огни соціяльної війни. Львів, 8. падолиста 1918. В цілій Західній Галичині розгорілася coціяльна війна. Військо — мимо приказу польської начальної команди — розійшлося до дому. Скрізь потворилися банди, які рабують по містах і селах. В Кракові кипить війна між польськими лєґіонерами і зорґанізованими пo військовому відділами тих банд. По селах іде рух на тлі земельного питання.

 

З української інтендантської комісії. Українська інтендантська комісія просить зголоситися у неї в як найкоротшім часі бувших інтендантських, зглядно маґазинових урядників і офіцирів та рахунковах підофіцирів, головно тих, що були заняті в інтендартурах і харчевих маґазинах. Зголошуватися щоденно між 10—12 перед полуднем в льокалі комісії: вул. Руська ч. 20 (дім "Дністра"). Пожадані оcобливо ті, що хотілиби на цій службі зістатися постійно.

 

Офіцири й жандарми, що належать до національностей, де потворилися національні ради, можуть поставити себе в розпорядження відповідних національних рад і вступити у відповідні військові орґанізації при умові збереження суспільного спокою і порядку. Такий розпорядок видав цісар Карло, як доносять з Відня до "Vossische Zeitung".

 

Хто хоче виголодити місто? Українська повітова Харчова Управа доносить: Щоби прийти з помочю цивільному населенню міста Львова, постаралася Українська Повітова Харчова Управа у всіх дооколичних громадах львівського та сусідніх повітів о доставу поживи, головно хліба, муки, набілу, ярин і и. Cеляне поспішили з обильною доставою. Дня 6. і 7. с. м. везли селяне через одну тільки Жовківську рогачку 48 фір обладованих поживою, приготовляли дальшу доставу. На жаль цивільні помічники польських лєґіоністів засідаються і стрілами виполошують всіх, хто важиться з поживою переїхати до міста. Тому взивається усіх людей доброї вoлi, котрі не хотять виголодження міста, аби не допускали цеї злочинної роботи, бо інакше Повітова Харчова Управа не бере на себе відповідальности за се, що велика часть населення голодувати-ме.

 

Діло

09.11.1918

До теми