Попередники намісника Коритовського. — Продажний сенатор.

Попередники намісника Коритовського. Д-р Витовт Коритовський є девятим, зглядно деся­тим Поляком на урядї галицького намісника, від коли Галичина належить до австрийської дер­жави. Першим австрийським намісником поль­ської національности був Вацлав Залєський, дїдо теперішного мінїстра фінансів, звісний в поль­ській лїтературі під псевдонїмом Вацлав з Олесь­ка. Вацлава Залєського іменовано намісником в 1848 році. На сїм становищи не лишив ся довго. За кілька місяцїв відкликано його до Відня на уряд шефа секциї в мінїстерстві вну­трішних справ. По короткій перерві його на­слїдником зістав Аґенор ґр. Ґолуховський; він сповняв уряд намісника десять літ, від 1849 до 1859 р. По іменованю ґр. А.Ґолуховського дер­жавним мінїстром в 1859 р. управа краєм діста­ла ся в руки намісників нїмецької національно­сти. Щойно ґр. Ришард Белькреді по упадку Шмерлїнґа в 1865 р. іменував А.Ґолуховського вдруге намісником Галичини. На сїм становищи Ґолуховський позістав до року 1869. Тодї мусїв уступити, бо галицький сойм проти бажаня цен­трального правительства ухвалив резолюцию, в котрій домагав ся, щоби Галичинї надати "автономію". Втретє ґр. Аґенор Ґолуховський зістав намісником в р. 1871 за кабінету Гоген­варта. На сїм становищи остав до смерти. Се був взагалї перший намісник, що вмер підчас урядованя. Наслїдником Ґолуховського зістав бувший президент мінїстрів ґр. Альфред Потоць­кий. Наслїдником Альфреда Потоцького зістав Филип Залєський, син Вацлава а батько тепе­рішного мінїстра фінансів. По Филипі Залєськім, коли сей зістав галицьким мінїстром на місце Фльорияна Зємялковського в 1888 роцї зістав намісни-ком ґр. Казимир Баденї. Казимир Баденї був намісником до 1895 року, себто повних сїм лїт. Його урядованє замітне боротьбами під час виборів до парляменту і до сойму які зводив з поступовими партиями. Коли Казимир Баденї в жовтни 1895 року дістав становище прези­дента мінїстрів, намісником Галичини зістав то­дїшний краєвий маршалок князь Санґушко. На­слїдником Санґушка був ґр. Лев Пінїнський, по­кликаний на се становище з посла до парляменту. Пінїнського усунено, щоби зробити місце для ґр. Андрія Потоцького, що був тодї (1902) га-лицьким краєвим маршалком. Кільканайцять днїв по актї 12. цьвітня 1908 цїсар іменував на­місником д-ра Михайла Бобжинського.

Продажний сенатор. Сенатора Альбани (держава Ню Йорк) Стілвела признали винуватим, що взяв гроші, обовязуючи ся попирати в сенатї принятє закона про реформу біржевих приписів нюйорської держави. За сей проступок предвиджена най-висша кара 10 лїт вязницї і 5000 долярів гривни.

28.05.1913

До теми