◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Митрополит Шептицький — як нам доносять з консисторії — виїздить нинї до Відня і в будучім тижни не буде удїляти авдієнцій.
Чорна рука. Від довшого часу розкидають по Галичинї польські відозви, печатані в тайних друкарнях, що неоднозначно взивають до погромів жидівського населеня. На деяких з тих відозв зазначено, очевидно для замиленя очий, що вони печатають ся "під Бepлїнoм" так, як би нїхто не знав, що в Прусії панує зa великий порядок, щоб уряд не вислїдив тайної друкарнї. Рівночасно видаєть ся спеціяльне видавництво п. з. "Odżydzenie Galicji" і в тих відозвах вербуєть ся передплатників для того погромового видавництва. Польська преса твердить, що ту "роботу" ведуть пруські аґенти. Загально відомо, xто, де і як розкидає ті відозви. Ми зі своєї сторони звернемо тільки увагу українського населеня на те, щоб уважало на ту шкідливу роботу погромщиків і збирало докази на те, хто нею займаєть ся.
Залїзничий рух 18. лютого 1918. Як інформують нас з кругів українських зелїзничнх урядників, переведенє загального страйку на зелїзницях в східній Галичинї не пішло по думцї польського страйкового комітету. У Лавові льокальна праця на всїх двірцях була удержана і крім поїздів ч. 2217 год. 9.20 перед пол. до Рави руської і ч. 243 год. 10.43 перед пол. до Красного, відїйшли поїзди з головного двірця у всїх напрямах. Поїзд ч. 15 дійшов аж до Тернополя.
Поворот з полону. Між иншими повернули з полону адвокати пп. д-р Кость Горецький і д-р Іляріон Боцюрків та проф. д-р Іван Брак.

24.02.1918

До теми