Загальні збори "Маслосоюзу"

В четвер 14. ц. м. відбулися Загальні Збори "Маслосоюзу" в салі Т-ва "Молода Громада" у Львові при вул. Костюшка 1а. Збори відкрив голова Надзірної Ради сен[атор] інж[енер]  Ю.Павликовський в год. 10.45 перед полуднем і привитав делєґатів Районних Молочарень, представників центральних установ і української преси.

До президії запросив о. Павлюка з Боянця, сел. П.Григорчука з Балинець, на секретаря д-ра Карапінку з Калуша, які засіли за президіяльним столом побіч голови. Далі торкнувся аграрної політики наслідків стихійних нещасть, що заважили на нашім молочарстві. Діловий рік зазначився дальшим наступом на українську молочарську кооперацію, що виявляється головно підтримкою "дикого молочарства". Цей наступ зріс спеціяльно на Волині, де заборонено Українським Районним  Молочарням утримувати навіть торговельний звязок зі своєю централею "Маслосоюзом" у Львові. Одначе мужня постава українського селянства на Волині перекреслює всі пляни наших сусідів. Присутні приняли голосними оплесками заяву голови, щоб Збори вислати привіт українським кооператорам на Волині за їх гідне становище. Далі теплими словами згадав тих діяльних кооператорів, які від нас відійшли. Їх память вшанували присутні повстанням з місць. По виборі верифікаційної комісії, що мала провірити протокол з попередніх Загальних Зборів, прийшли до голосу дир. А.Палій та дир. А.Мудрик.

ЗВІТ З ДІЯЛЬНОСТИ ДИРЕКЦІЇ.

Оба промовці доповнили обширний друкований звіт з діяльности "Маслосоюзу” за діловий 1937. Дир. А.Палій ствердив, що заг. поправа господарської конюнктури у світі, зокрема хліборобської продукції в европейських державах, найшла в багато меншій мірі своє відзеркалення в Польщі. На це вплинуло головно стихійне нещастя, посуха, що навістила найважче Галичину, себто терен діяльности "Маслосоюзу". Катастрофальна недостача паші причинилася до виняткового заломання продукції молока і вслід за тим на зменшення продукції масла. Всеж таки достава масла до «Маслосоюзу" в діловому році була навіть вища від достави з 1935 року. Одначе "М.С." зумів заспокоїти внутрішній ринок так, що недобір достав до "М.С." відбився тільки на зменшенні експорту масла. Це найкраще виказує зріст дрібної продажі масла у власних крамницях „М.С". Постійно теж зростає число покупців у крамницях «М.С." і це є найбільше відрадне явище. Незалежно від загального спадку продукції внаслідок стихійних нещасть і збільшеного натиску адміністраційної влади, достава молока до «М.С.» збільшилася в діловому році на 14.67%. Цю більшену доставу молока використав «М.С.» головно до виробу сирів. З інших родів набілу дуже збільшилася в діловому році продаж сметани, тварогу, шляхотних сирів і бриндзі власного виробу. Крім того поширено продаж яєць в діловому році, медів, хліба і булок.

При кінці ділового року „М.С.“ занявся направою і цинуванням бляшаної молочарської посуди. Дальше дир. А.Палій пояснив білянс і рахункове замкнення. Підкреслив, що адміністраційні кошти зменшилися в діловому році на 4,52 прц., хоч торги „Маслосоюзу“ зросли на 1 прц. Вкінці обговорив нову загрозу для української молочарської кооперації від нового молочарського законопроєкту, що хоче узалежнити всю торговлю набілом від адміністраційної влади. Крім того вже незабаром появиться новий розпорядок, що перекине цілу відповідальність на Районові Молочарні. Всі ці нові труднощі, що їх накладають на нас нові закони й розпорядки [та нечувані  перепони адміністраційної влади поборемо, якщо збільшимо свою працювилучено цензурою].

Зі звіту дир. А.Мудрика присутні довідалися, що влада робить величезні труднощі при реєстрації українських молочарських кооператив, хоч вони виконали всі вимоги нового молочарського закону. Влада відмовляла їм права істнувати і замикала їх [саме тоді, як побіч них істнували приватні молочарні, що не лише не відповідали законним вимогам, але навіть найпримітивнішим вимогам гігієни. Щоб довести до упадку українські молочарські кооперативи адміністраційна влада використала навіть ті удари, що їх не щадила природа українському селянству. Отже деякі старости заборонили польським землевласникам, щоб продавали пашу або виарендовували пасовиська українським селянам. Поліція робила натиск, щоб українські селяни доставляли молоко до польських молочарських кооператив чи польських приватних підприємств виливаючи під ріжними притоками навіть молоко до рова і таким чином хотіли відстрашити наших селян від достави молока до Українських Районних Молочареньвилучено цензурою]. Одночасно польські молочарні чи приватні польські підприємці стараються вищою — хвилево — ціною за молоко притягнути українських селян на те лише, щоб поваливши українську молочарську кооперативу обнизити негайно ціну на молоко і використовувати немилосерно українських селян. Далі польські двори дістали приказ, щоб доставляли молоко лише до польських молочарень. Болючим ударом було теж припинення владою самодопомогової акції, що її вели секції охорони сільсько-господарських тварин "С[ільського] Г[осподаря]" і Р[айонні] М[олочарні] [Ця заборона впала на "С.Г." лише тому, що цю незвичайно корисну акцію між українським населенням вела своя рідна орґанізація, бо польські орґанізації вели і ведуть далі таку саму самодопомогову акцію, на тих самих основах і не зустрічають ніяких перешкодвилучено цензурою]. Далі промовець підкреслив, що широкий загал населення оцінив як слід працю ветеринарних лікарів при Р.М. Найкращий доказ це вимога селян, щоби Р.М. анґажували щораз то нових ветеринарних лікарів (у звітному році працювало 16 лікарів). Вкінці промовець спинився над справою приспішеної механізації Р.М., бо експорт нестандаризованого масла швидко скінчиться. До цього необхідні інвестиційні кредити. Уряд призначив на це 7 міліонів для молочарства цілої держави.

По довгих заходах обіцяв, що українське молочарство зможе користати з цього інвестиційного кредиту в сумі коло 300.000 зол. тоді, як для самого польського „звйонзку млєчарского" на Галичину призначив суму 1,986.000 зол. Одначе по 2 і пів річних заходах виплачено до нині одній українській кооперативі 27.000 зол., а другій 10.000 зол., себто ледви 37.000 зол. Зате між польське молочарство розділено вже ввесь інвестиційний кредит і тепер воно робить заходи, щоб дістати дальші кредити. Отже ми мусимо інтенсивніше приступити до збірки власних фондів і так сконсолідуватися, щоби відбити наступ на українську молочарську кооперацію.

ЗВІТ ВЕРИФІКАЦІЙНОЇ ТА КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ.

З черги о. М.Павлюк заявив, що верифікаційна комісія приняла протокол з попередніх Загальних Зборів. В імени Контрольної Комсії забрав слово її член дир. О.Андрійович і поставив внесок, щоб Загальні Збори признали абсолюторію Н. Раді і Дирекції за їх діяльність у звітовому році. Вкінці інж. Зибенко склав звіт з ревізії переведеної РСУК.

ОЖИВЛЕНА ДИСКУСІЯ.

Над згаданими звітами розвинулася оживлена дуже річева дискусія, в якій промовляли: дир. інж. Е.Храпливий (двічі), дир. Кобрин (Боянець), дел. Фур (двічі — Ременів), дел. Фолис (Лютовиська), дел. Куземський (Ожидів), інж. Мельникович (Жовква), о. Прийма (Ходорівщина), сел. Ковальчук (Улашківці), м-р Глухівський (Биховець), дел. В.Чижевський (Боднарів), дел. В.Троць (Щирець), д-р Карапінка (Калуш), сел. П.Григорчук (Балинці), дел. Скачіш (Дедіїв), п-і І.Блажкевичева (Тернопіль), дел. М.Дмишко (Радехів). дел. М.Караван (Каминка Струмилова), сен. О.Луцький (Львів), якого довшу промову нагородили присутні голосними оплесками, дел. О.Андрійович (Печеніжин) і дел. Семенюк (Коршів), який при кінці своєї промови відчитав низку резолюцій. [Делєґати Р.М. наводили безлічі фактів, що ілюструють пляновий і послідовний наступ наших сусідів на українську молочарську кооперацію з усіх боків, вулицею починаючи, шиканами адміністраційної влади кінчаючи. Вказували теж  на ріжні наші недомагання, що їх слід  якнайшвидше усунути, щоб наша молочарська кооперація не лише видержала скажений наступ – вилучено цензурою], але і розвивала далі свою корисну діяльність. Деякі делєгати звертали увагу на нову загрозу для українського молочарства від пошесних недуг: прищиці та слинявки. З промов усіх кооперативних діячів пробивалася сильна віра, що підсилений наступ на нас обєднає нарешті цілий український нарід і що його мусимо видержати. Промовці ствердили, що вороже наставлення і удари природи — стихійні нещастя не зломили нас, лише ще більше загартували. Молочарська кооперація вийшла у звітовому році далі зміцнена і під орґанізаційним та матеріальним оглядом і в ділянці технічного удосконалення та вкінці в ділянці господарсько-годівельних починів. Вкінці українська молочарська кооперація доложила всіх зусиль, щоб виповнити всі вимоги нового молочарського закону та розпорядків, бо це ще більше зміцнить її.

Промовцям відповідали дир. А.Палій та дир. А.Мудрик.

Опісля 3аг. Збори одноголосно признали абсолюторію Н. Раді і Дирекції за її діяльність.

ВИБІР ЧЛЕНІВ Н. РАДИ.

По півгодинній перерві на обід Загальні Збори вибрали однодушно до Надзірної Ради тих самих трьох членів Н. Ради, яких вильосовано. Отже членами Н. Ради залишились далі: дир Осип Андрійович (Печеніжин), сел. Кость Мигаль (Белзець) та о. Матвій Павлюк (Боянець); як заступник увійшов п. Дмитро Двуліт (Риботичі).

Ці незвичайно ділові Загальні Збори „М.С." закінчив короткою промовою голова сен[атор] Ю.Павликовський в год. 4.45 пополудні.

 

 

15.04.1938

До теми