◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

В справі ґімназії в Бучачи була оногди у міністра Ґавча депутація, зложена з Вл. Гнївоша, бурмістра бучацкого Штерна і посла Бльоха. Міністер відповідав, роблячи досить непевні надїї. Тогди просив Штерн о рішучу відповідь, щоби місто знало, чи може приступати до будови будинку на поміщенє ґімназії. Міністер заявив на се, що порозуміє ся з дотичним референтом і дасть ясну відповідь ще перед кінцем сесії парляментарної.
Нещасна пригода лучила ся 29 н. ст. червня межи Коросном а Ивоничем. Ріка Любатівка виступила з берегів. Кількоро людей идучих на відпуст до Вороцанки пробувало перейти ріку в брід. То однакож им не удало ся і 5 з них потонуло.
Учительска конференція окружна, котра відбула ся 1 і 2 н. ст. червня в Тарнові, вложила на вибраного собою учителя-відпоручника до окружної ради шкільної обовязок, щоби періодично здавав справу з своєї дїяльности. Єсть се важна зміна, бо до тепер відпоручники такі не відповідали зовсїм перед учительством за свої дїла.
Розправа судова о обиду чести відбула ся 10 н. ст. липня в висшіх судї краєвім у Львові межи учителем з Семенівки коло Щирця п. Я. а кс. Льоґою, місцевим латиньским парохом. Справа мала ся так: Коли 18 н. ст. мая прийшов учитель до костела і застав всї лавки заняті, всунув ся до лавки коляторскої, де сидїла господиня кс. Льоґл. Кс. Льоґа видячи тоє крикнув голосно від вівтаря до учителя: "Єсли не відійдете з відси, то я сейчас перерву богослуженє і відійду від вівтаря". І дїйстно відійшов зараз і з закристії почав з учителем через службу костельну розмавляти. Учитель не хотячи викликувати згіршеня, вийшов з лавки і аж тепер вернув кс. Льоґа до вівтаря і докінчив відправу. По службі божій виганьбив єще неприсутного вже учителя в промові до прихожан. Суд повітовий в Щирци, куди учитель внїс жалобу о обиду чести, увільнив кс. Льоґу. Справа оперлась о другу анотацію і кс. Льоґа засуджений на кару 2 зр. або 12 годин арешту. Дуже сумно, єсли людьми интеліґентними руководить пристрасть, що аж до таких скандалів доходить. — П. Я. заступав перед другою инстацією д-р Ст. Федак.
Сегорічні маневри цїсарскі будуть тревати, як пише Reichswehr, від 1 н. ст. вересня до 7-го, помежи Вальдгофен над Таєю і Шварценав в Австрії долїшній. На закінченє відбуде ся величезна ревія 70.000 войска в присутности цїсаря Вільгельма і короля Альберта саксоньского. Gros війск будуть становити два корпуси а то II. (віденьскій) і VIII (праскій). З праским корпусом получить ся ще одна дивізія (лінцка) XIV. корпусу.
Дрібні вісти. Цїсар дарував громадам школи і Фельштинови на будову церкви по 100 зр. — Міністер Залескій приїхав оногди до Львова. — В Антон департаментї Дордон у Франції умер маркґраф Сень д'Астіє послїдний з роду Каролінгів і записав цїлий свій маєток Бурбонам. — В Острові під Тернополем обкрадено ґр. Баворовску на суму 3000 зр. — В заведеню лїчничім Скт Ґільґенберґ в Нїмеччинї умер сими днями високо цїнений поет нїмецкій Оскар фон Редвіц в 68 р. житя на удар серцевий.

12.07.1891

До теми