Археологичні праці д-ра Шараневича. — Громада Товмачик в Коломийщинї отвирає велику крамницю.

Археологичні праці д-ра Шараневича. В послїднім випуску численними взорами і фотодруками прикрашеної публикації центральної комисії археологичної, видаваної під проводом д-ра бар. Гельферта, находимо під рубрикою "Нотатки" таку згадку: Ц. к. консерватор д-р Шараневич подав центральній комисії цікаві відкритя з свого консерваторского округа. Винайшов він в горбі під Тенетниками (коло Букачовець) частини людского черепа, але що ті винайдені частини суть вельми дрібні, тому і можуть служити основою до дальших розслїдів. Важнїйшими суть предмети з инших розкопок. Суть то останки сосудів з гробівця в Липници, пов. рогатиньского. Два такі сосуди заховались цілком добре, при третім, що має вид збанка або фляшки, нема горїшної частини, з четвертого єсть власне та горішня часть з вузкою шийкою. (Сосуди ті відрисовані в публикації.) Форма трех перших сосудів не єсть нїчим замітна; два з них мають вид стіжка з широким отвором, третій має вузку шийку і мав колись ушко; останок четвертого сосуда з вузкою шийкою і з дуже вистаючим краєм каже догадуватись незвичайної форми. Всї ті сосуди вироблені на гончарскім кружку з глини добре вимішеної без нїякої домішки; зверху старанно вигладжені а випалені досить добре в замкненій печи.
Громада Товмачик в Коломийщинї отвирає велику крамницю з всякими потрїбними товарами для селян в будинку канцелярії громадскої. В першій хвили підписало 40 членів 400 зр. удїлу на ту крамницю, а єсть надїя, що число членів збільшиться що найменше до 300, бо селяне занялися тою справою дуже горячо. Иниціятором сеї крамниці єсть п. Юл. Кисїлевскій, купець і заступник "Славії" в Коломиї, а єго гадку радо підперли місцевий священик, старшина громадска і значнїйші селяне. Заходом п. Кисїлевского має створитися до осени ще пять таких крамниць в околици Коломиї а до того може прийти дуже легко, бо п. Кисїлевскій їздить безнастанно в дїлах асекураційних і при тій нагодї основує крамниці, именуючи такого крамаря репрезентантом "Славії", чим робить прислугу нашим селянам. Щасть Боже!

28.06.1889

До теми