Пора сказати правду про наші визвольні змагання добитися волі для Галицької Землі.

ВАЖЛИВІША ЛІТЕРАТУРА

 

 

І

 

Д-р Кость Левицький: Історія визвольних змагань галицьких українців з часів світової війни 1914-1918 р. Львів, 1928 р.

 

Д-р Кость Левицький: Великий зрив, Львів, 1931 р,

 

Д-р Осип Назарук: Рік на Великій Україні, Відень, 1921 р.

 

О.Доценко: Літопис української революції. Т. кн. 1-5, Львів, 1923-1924 р.

 

І.Мазепа: Україна в огні й бурі революції 1917-1921 І-III, Видавництво “Прометей”, 1951 р.

 

Д-р Степан Шухевич: Спомини, 1-5, Львів, 1929 р.

 

Д-р Степан Томашівський: Під колесами історії. Булава, Ню-Йорк, 1962 р.

 

Сидір Ярославин: Визвольна боротьба на Західньо-Українських Землях у 1918-1923 рр.

 

Проф. Дмитро Дорошенко: Історія України, 1917-1923 Том І і II, Ню-Йорк, 1954 р.

 

Д-р Іван Макух: На народній службі, Дітройт, 1958 р.

 

Степан Баран: Митрополит Андрей Шептицький. Вид. “Вернигора”, Мюнхен, 1947 р.

 

Остап Войнаренко: До нової Полтави, Ню-Йорк, 1955 р,

 

о. Ізидор Сохацький: Будівничі новітньої української державности в Галичині, — Історичні постаті Галичини XIX-XX ст., Ню-Йорк, 1961 р.

 

Никифор Гірняк: Останній Акт Трагедії Української Галицької Армії. 1959, Видання Українського Військово-Істо-ричного Інституту в США.

 

Д-р Лонгин Цегельський: Від легенд до правди. Видавництво “Булава”, Ню-Йорк - Філядельфія, 1960 р.

 

Д-р Степан Ріпецький: Листопад 1918 року. Ню-Йорк-Дітройт, 1961 р.

 

В’ячеслав Липинський: Україна на переломі, 1657-1659 Відень, 1920 р.

 

Д-р Матвій Стахів: Гетьманський Режим в 1918 році. Скрентон, 1951 р.

 

Д-р Матвій Стахів: Україна на Мировій Конференції в Парижі, 1919 р. — 1958 р. Скрентон. “Народна Воля”

 

Павло Грицак: Галицько-Волинська Держава. Ню-Йорк, 1958 р.

 

 

II.

 

Інж. В.Мартинець: Українське підпілля — Від У.В.О. до О.У.Н. Вінніпег, 1949.

 

Тома Лапичак: Український націоналізм. Ню-Йорк, В-во “Ключі”, 1962 р.

 

Петро Мірчук: Євген Коновалець. ЛВУ, Торонто, 1958 рік.

 

Дмитро Костик: Євген Коновалець — “Славному зі славних”. Париж.

 

Ярослав Кутько: Пекольна машина в Роттердамі. Скрентон, 1952-1953 рр.

 

Ярослав Кутько: Темна сторона місяця. Скрентон, 1953 р.

 

Проф. Євген Онацький: Шляхом на Роттердам. Ню-Йорк, “Свобода”, 1958 р.

 

Зиновій Книш: “Дрижить підземний гук”. Вінніпег, 1953 р. “Срібна Сурма”, збірник І і II. Торонто. “Б’є дванадцята”, Срібна Сурма, Торонто. “Дух, що тіло рве до бою”. Вінніпег, 1951 р. “Перед походом на Схід”, Торонто. “Розбрат”, Срібна Сурма, Торонто. “Справа Східних Торгів”, Торонто.

 

10.09.2013