◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Заряд руского народного театру переїздячи з Борщева до Залїщик, прислав нам до оголошеня свій репертуар представлень в Залїщиках. В суботу 19-ого вересня "Перехитрили" народна оперета; в недїлю 20-ого "Не ходи Грицю на вечерницї" народна драма; ві второк 22-ого "Зі ступня" оперетка; в четвер 24-ого "Нещасна любов" драма народна; з суботу 26-ого "Мікадо" оперета; в недїлю 27-ого "Вихованець" комедія.

 

Нову краєву школу рільничу в Бережници під Стриєм відкрито торжественно сегодня рано. Школу сю заложив краєвий видїл, маючи на увазї головно образованє селяньских синів в рільництві. На торжественне відкритє тої школи виїхав до Бережницї член видїлу краєвого і референт справ рільничих п. Е. Єнджейович.

 

Срібні гроші — як австрійского так і угорского стемпля — продїравлені або уменшені на вазї не будуть приймати державні каси при заплатах, але будуть звертати сторонам назначивши таку монету надрізанєм на знак, що она до обігу не є здатна. А ц. к. каси, фунґуючі яко каси виміни, можуть на жаданє сторін приймати нездатні до обігу гроші в довільній скількости після ваги брутто по цїнї 60 зр. за 1 кільоґрам ваги металю.

 

Осторога для селян. Аґенти якогось угорского банку, котрого имя незнане, вештають ся в Галичинї по селах і місточках та намовляють селян до конверсії cвоїx довгів на менше опроцентовані. Ті аґенти обіцюють золоті гори, говорять, що мають великі капітали і лише чекають, аби найшли ся люде, котрі хотїли би з тих грошей користати. Але при всїм тім не може обійти ся без видатків, тож аґенти жадають від селян завдатків і — щезають. Им розходить ся лиш о те, аби витуманити у селян гроші!

 

Дрібні вісти. В домі карнім для женщин у Львові померла сими днями Марія Кобринова, що то дня 1 марта 1891 р. убила ударом сокири в голову купця Ем. Опухляка, коли той спав, і була вироком судовим з 19 цвітня 1891 р. засуджена на кару смерти, котру цїсар змінив в дорозї ласки на 20 лїт вязницї. Розпочинаючи кару мала Кобринова 25 лїт, отже умерла в 30-ім роцї житя на сухоти. — Ще перед двома тижднями донїс один селянин з Сокільник під Львовом львівскій поліції, що єгo внук 11-лїтний хлопець пропав десь з хати в часї, як войско переходило селом. Від того часу по хлопцеви й слух загиб. Аж ось позавчера вернув він до дому. Показало ся, що хлопець пійшов з тим віддїлом війска, що переходив через село, на маневри і перебув там цїлий час. — 800.090 лір дефіциту відкрито в италійскім містї Фаенца в тамошній касї щадничій. Підозріних о дефравдацію кількох урядників увязнено. — Посол Гофмокль має сими днями зложити в Станиславові справозданє з своєї посольскої дїяльности в радї державній. — Нове староство в Стрижові створено торжественно; дня 15 с. м. при участи духовеньства, властій політичних і автономічних; першим управителем сего староства єсть п. Винярскій.

 

Дѣло

19.09.1896

До теми