◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

 

 

Засїданє секції историчної наукового товариства Шевченка відбуде ся дня 10 с. м. в середу вечером точно о год. 7-мій. Реферувати буде проф. М. Грушевскій про працю М. Кордуби: "Перша управа славяньска". Того ж дня о годинї 7½ відбуде ся засїданє археоґрафічної комісії. Членів секції историчної і комісії археоґрафічної просить ся о численну участь.

 

Статути ново засновуючого ся товариства св. Петра, котрого цїль: підпирати будову руских церквей, приняло намістництво сими днями до відомости. Перші загальні збори відбудуть ся дня 14 жовтня с. р.

 

Oгнї. В послїдних днях наспіли з різних сторін краю вісти про страшні пожари, котрі знищили по кількадесять будинків. І так дня 4 н. ст. червня згоріло в Олешичах старих, пов. чешанівского, 70 будинків; шкода 20 000 зp. — Дня 6 с. м. вигоріло майже цїле місточко Рудник, пов. ниського. Згоріло 174 домів і 247 стодол та будинків господарских. В огни погибло двоє дїтей. Погорілцї віднесли ся о поміч до властей краєвих і до посла Гомпеша, котрого власностію єсть се місточко. — Того самого дня погоріло село Дроговиже, коло Миколаєва. Згоріло до 300 будинків (між тим 150 домів, а в огни погибла одна дитина. Много людей віднесло тяжкі попареня при ратунку. Сторожі пожарні з заведеня Скарбківского і з міста Миколаєва спинили дальшу пожежу. — Вчера згоріло в Делятинї 36 домів жидівских, огонь заняв ся зі неосторожности. — Видїл краєвий ухвалив на вчерашній сесії такі запомоги для погорілцїв: по 200 зр. для Рудник і Дроговижа, 150 зр. для Косова і 100 зр. для Делятина. — Дня 6 с. м. знищив огонь в Тершакові коло Комарна 8 загород селяньских і двір барона Брікмана; крім двора нїхто з погорільцїв не був обезпечений. Огонь повстав здаєсь з неосторожности. Тілько при сильній помочи людей з Повергова і Колодруб огонь зльокалізовано. Велика небезпечність грозила цїлому селу і церкві, бо вітер був страшно сильний. Погорільцї люде дуже бідні, котрим уже попередно через чотири роки повінь днїстрова нищила все. Милосердє людей тут необходимо потрібне!

 

Презідія ц. к. висшого суду краєвого у Львові оповіщує, що після розпорядженя міністерства судівництва розвязанє гал. табулї краєвої і міскої у Львові наступить з днем 31 серпня 1896, а ново утворений ц. к. уряд книг грунтових при ц. к. судї краєвім у Львові зачне урядувати дня 1 вересня 1896.

 

До пишного видавництва "Исторії зелїзниць австро-угорскої монархії" [Geschichte der Eisenbahnen der osterreichisch ungdrischen Monarchie], котрого підняло ся австрійске товариство урядників зелїзничих для звеличаня цїсаркого ювілею, уже підготовляє ся матеріял. В роботї беруть участь найлучші фахові сили. Шеф секційний Віттек пише про відносини зелїзниць до господарства державного, шеф презідіяльного бюра міністерства зелїзниць Бушман пише исторію адміністрації зелїзниць державних, инші пишуть про право зелїзниче, про службу руху, про зелїзницї льокальні, исторію законодавства зелїзничого і т. д.

 

Дрібні вісти. Цїсар затвердив вибір д-ра Юліяна Ольпиньского, посла і бурмістра міста Теребовлї на заступника презеса ради повітової в Теребовли. — Товариство акційне, до котрого входить головно угорске заведенє кредитове, задумало закупити Товмач і тамошну цукроварню, а переговори в тій справі майже покінчені; цукроварня товмацка була би розширена, бо не лиш продукувала би сирий цукор, але також і рафінувала би. — Дворець зелїзничій в Станиславові має бути розширений коштом 130.000 зр. — Намістник кн. Сангушко виїхав до Гумниск під Тарновом.

 

Дѣло

09.06.1896

До теми