◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

 

 

Про загальні збори Підгірскої Ради в Стрию, що відбули ся 23-ого с. м. під проводом о. Теодоровича з Ракова а при участи до 300 членів і були поважною маніфестацією патріотів стрийского Підгіря, подамо сими днями основне справозданє.

 

Гірка доля і нужда переслїдує наших еміґрантів, що не засягнувши поради у людей розумних і прихильних, дають ся заманити підшептям несовістних аґентів і вибирають ся без пашпортів і без грошей до Бразилії. От що знов пишуть з повіту сокальского: Недавно вибрало ся з села Ванева 14 родин, більше як 60 осіб до Бразилії. Виїхали зі стації в Белзї в дорогу до Гамбурґа, з-відки обіцяв их аґент Вайншток вислати на свій кошт до Парани. Зараз в Ярославі жандармерія задержала сих еміґрантів за-для браку пашпортів, бо староство в Сокали не хотїло им видати длятого, що не мали анї потрібних грошей на дорогу анї карт корабельних. Один еміґрант а помічник аґента Вайнштока, Білиньскій, вернув ся з жандармом до староства в Сокали по пашпорти, однак не дістав. Тогдї еміґранти поїхали в дальшу дорогу без пашпортів, бо Вайншток написав до Білиньского, що люде можуть їхати без пашпортів, а він буде их дожидати в Освіцимі і відпровадить их до Гамбурґа. Еміґранти приїхали 18-ого с. м. до Освіцима. Тут Біляньскій і Вайншток зажадали від кождого всїх грошей. Вісьмох еміґрантів віддали гроші в руки несовістних аґентів; прочі не хотїли сего зробити і вернули з грошем, якій мали, до дому. Тимчасом, оба аґенти, видуривши гроші, щезли без слїду. З тих, що вернулись, кождий має родину, а тепер нужда гонить их з хати до хати. Все майно своє продали і нинї, кромі маленької готівки в кишени, нїчого не мають. Субаґента Бідяньского, через котрого стілько родин остає нинї без хлїба і стріхи, мали власти прускі на жаданє властій австрійских увязнити в Гамбурзї. Мимо таких відстрашаючих випадків селяне все таки продають грунти за безцїнь і хотять вандрувати до Бразилії. Головні аґенти мають по селах помічників, що для зарібку пхають своїх братів в пропасть і в кігтї аґентів. Недавно власти арештували коваля Ґірґелю, котрий вів велику аґітацію між тамошними селянами.

 

За спроневіренє на почтї увязнено в Чорткові і відослано до окружного суду в Тернополи почтового асистента Николая Багриновича. Він, чоловік легкодушної вдачі, в лютім с. р. спроневірив два грошеві листи на 750 зр., щоби покрити дефіцити з часу, як вів касу.

 

З Турчаньского доносять нам, що там сими днями понасилано до сїл "відозву до руского народа" з підписом "от пріятелей громад" вимірену против духовеньства і містячу в собі уступи Іосифиньского патенту. Догадують ся, що за "пріятелей громад" обібрали ся вороги Руси.

 

Дрібні вісти. Вернули до Львова і обняли урядованє намістник кн. Санґушко і директор руху зелїзниць державних Альфред Дейма. — Бувшій секретар ради повітової в Тарнові Кухинка відобрав собі житє 23-ого с. м. в Східници в наслїдок хороби і клопотів з причини непорядків в фондах повітових, котрими заряджував. — Постник Суччі закінчив 27-ого с. м. свій 30-дневний піст у Відни; за цїлий час посту стратив на вазї 14 кільоґрамів. — Субститутами померших нотарів стали: И. Буґель по нотари Бодиньскім в Золочеві, а Герш Візенборґ по нотари Блажовскім в Дрогобичи. — Похорон бар. Гірша відбув ся в Парижи дня 27 с. м. N. W. Тagblatt довідує ся, що Гірш записав в завіщаню 180 міліонів франків на цїли добродїйні.

 

Дѣло

29.04.1896

До теми