◦ ◦ ◦ ◦

Rektorat Uniwersytetu Jana Kazimierzą we Lwowie ogłasza: Otrzymawszy znaczną subwencję od rządu, wzywamy, by Tow. akademickie przedłożyły wykazy co do potrzeb materjalnych członków (mieszkanie, utrzymanie, odzież i środki naukowe) zwłaszćza tej młodzieży, która służyła w wojsku polskiem lub pracowała w polskich organizacjach społecznych. Młodzież może się zgłaszać wprost do Komitetu profesorskiego pomocy dla młodzieży Uniwersytetu Jana Kazimierza i to wyłącznie pisemnie pod adresem Lwów, ul. św. Mikołaja I. 4.

 

Fleischer, Vogl i Kosowski drwią z władz polskich. W Polsce rządziły trzy państwa zaborcze. Wszystkie postanowienia tych rządów były posłusznie wykonywane, w pierwszym rzędzie przez żydów. W czasie wojny przemaszerowały przez Polskę najrozmaitsze wojska. Ludność kornie je słuchała, nie pomijając nawet rozkazów ukraińskich. W szczególości żydzi w Polsce wysilali się by udowodnić aż do pełzania posunięty posłuch dla tych armji. Tylko rządu polskiego nikt słuchać nie chce, tylko rozkazów wojska naszego nikt nie słucha, a w pierwszym rzędzie z tego powodu, że nasi żydzi jawnie okazają lekceważenie dla ustaw i rózporządzen władz polskich, a wojsku polskiemu aferzyści w rodzaju Fleischerów w beszczelny sposób głoszą, że je mają w kieszeni. Niech czytelnik przekona się, że neutralni robią w Polsce nietylko co im się żywnie podoba, ale nawet się z tem nie kryją. Porobili takie majątki w Polsce, że nagarnęli całe życie gospodarsze, a więc przekonani są, że każdemu ktoby ich chciał za nieposzanowanie rozkazu władz, pociągnąć do odpowiedzialności, potrafią rzucić jakiś ochłap, którym się okapią. Po co więc mają się stosować do rozkazu władz!

We Lwowie urzęduje rewizyjna komisja sejmowa. Żydsi pod bokiem tej komisji robią co chcą, nie dlatego by ta komisja szczeże nie chciala usunąć nadużyć, ale dlatego, źe wiedzą iż jest ona skazaną na aparat śledczy, ten sam, którym oni dawno rozporządzają. Kto takiego Fieischera, Vogla i Kosowskiego pociągnie do odpowiedzialności, jeżeli ci ludzie w każdem niemal biurze mają swoich płatnych protektorów. Cóż dziwnego, źe w takich warunkach nawet komisja sejmowa jest bezsilną, bo przecie polegać musi na relacjach sobie składanych. A tacy bandyci paskarscy jak Fleischer, Vogl i Dr. Kosowski w dalszym ciągu robią swoje, mimo że oszukali skarb państwa na sotki miljonów, są nadal dostawcami wojskowymi, bo na to zgadza się kierownictwo lwowskiej intendantury. A w Warszawie nikt nie protestuje, bo ta banda zbrodniecze— lichwiarska i tam sobie radzi. W ten sposób ty tylko w Poleca płać dalej, aż zginiesz, bo oszukanczych manipulacji osunąć nie można, a taki Fleischer, Vogl i Kosowski to sprytne ptaszki.

 

Przeglad poniedziałkowy

08.02.1921

До теми