Відозва.

Ухвалою ц. к. окружного суду торговельного в Золочеві з дня 17 серпня 1895 ч. 6569. зістало наше руске товариство кредитове "Самопоміч" в Бродах зареєстроване і в житє впроваджене. Цїлію сего товариства єсть: подавати своїм членам матеріяльну поміч через користне поміщуванє ощадностей і удїлюванє позичок під найкористнїйшими услівями. Членами нашого товариства можуть бути не тілько особи приватні, але і моральні, як н. пр. церква і братства церковні.

 

Позаяк при випозичуваню церковних грошей заходять часто неприятні трудности при cтяганю залягаючих довгів, а часто і утрата тих-же, длятого сама Впреп. Митроп. Консисторія під днем 6 марта 1891 ч. 1781 [Архіеп. Вѣд. ч. 3 стор. 51] піднесла мисль: "чи не було би добре, всякі позички з скарбон церковних усторонити, а складкові гроші в безпечних касах щадничих уміщати". Всч. Духовеньство наше, зібране дня 2 мая с. р. в Бродах при случаю уконституованя нашого товариства, як також на соборчику дня 30 вересня с. р. приняло радо тую гадку і зобовязало ся одноголосно в житє впровадити.

 

Підписаний Совіт управляючій і Дирекція надїють ся, що Всч. Священики не тілько самі охотно приступлять в члени нашого товариства, але також заохотять до того братства церковні і своїх парохіян. Оден удїл виносить 5 зр., а кождий член має однаковий голос в справах товариства.

 

З нашої сторони зроблено все можливе, а всякій дальшій успіх товариства зависить від нашого патріотичного Духовеньства і Селяньства.

 

Передовсїм звертаємо ся до Вас, Всеч. отцї духовні, і просимо удаватись до нашого товариства з повним довірієм, — позаяк на чолї того стоїть Вир о. настоятель деканата, яко предсїдатель Совіта управляючого, а як при удїлюваню позичок, так і у всяких справах нашого товариства має першій голос кождий священик яко преставитель церковного братства і майна.

 

Дальше звертаємо ся до Вас, Дорогі Родимцї, Селяне і Міщане, з теплою просьбою: вступайте громадно в члени нашого товариства, котре поставило собі за цїль: піддвигнути наше селяньство і міщаньство так матеріяльно, як і морально.

 

Спішіть протоє Дорогі Родимцї на загальні збори, котрі відбудуть ся дня 4 н. ст. листопада т. є. в понедїлок перед св. Димитрієм о 1 годинї в полудне в сали ради громадскої в Бродах з слїдуючою проґрамою:

 

1. Справозданє з дотеперішної дїяльности товариства;

 

2. приступленє в члени товариства;

 

3. постановленє найбільшого числа удїлів, яке один член товариства посїдати може [§.5. стат.];

 

4. вибір резізійної комісії з 3 членів [§.34 в.];

 

5) внесеня членів.

 

Броди дня 15 жовтня 1895.

 

Совіт управляючій: Юліян Туркевич декан і предсїдатель. — Іоан А. Давидович секретар. — Анатолій Долиньскій парох в Бродах. — Гр. Ярема катихит ґімназії. — Антоній Садовий. — Димитрій Шуст. — Николай Котельницкій.

 

Члени Дирекції: В. Санат. — Д-р Иван Должицкій. — Павел Дудик.

 

Дѣло

18.10.1895

До теми