Степан Степанович Банах.

31 серпня в розквіті сил і творчих намірів помер один з найвидатніших представників сучасної математичної думки — професор Львівського університету Степан Степанович Банах.

 

Після закінчення університету, він віддав 25 років науковій, педагогічній і громадській діяльності. Пристрасний вчений, він цілком віддав себе науці.

 

Збираючи навколо себе талановитих учнів, він охоче ділився з ними своїми науковими намірами, своїм невичерпним запасом нових оригінальних наукових ідей.

 

Будучи видатним вченим талановитим вихователем молодих наукових кадрів, Степан Степанович зібрав навколо себе могутній математичний колектив. Цей колектив, відомий серед науковців під ім'ям Львівської математичної школи, набув собі всесвітньої слави і залишив дуже помітний слід в історії математики.

 

Основні творчі зусилля професора Банаха були скеровані на розвиток зовсім нової галузі математики — теорії операцій. В цьому напрямку він досяг результатів надзвичайної наукової вартості. Зокрема поняття функціонального простору, введене в науку і досліджене Банахом в його монографії «Теорія операцій», стало одним з основних теоретичних знарядь сучасної математики і одержало ім'я свого автора («Простір Банаха»).

 

Наукові заслуги С.С. Банаха були визнані в широких наукових колах і наукових інституціях в 1924 р. він був обраний членом-кореспондентом Краківської Академії наук, в 1930–1939 рр. він одержав премію м. Львова і Краківської Академії, до нього в наукові відрядження для удосконалення приїздили молоді вчені з усіх країн Європи та Америки.

 

З'являючись одним з найвидатніших вчених, С.С. Банах приймав участь і в громадському житті; чесно і вірно служив він своєму народу, своїй Вітчизні. Вийшовши з народних низів, Степан Степанович завжди симпатизував великим ідеям Радянського Союзу, радів успіхам науки і культури в СРСР і від усього серця вітав в 1939 р. Червону Армію у Львові.

 

В 1940 році його обрали депутатом Львівської міської Ради, а в 1945 р. був делегатом Всеслов'янського з'їзду в Софії.

 

Професор Банах жив би і працював з нами ще довгі роки, якби не тяжкі умови, в яких довелось йому жити у Львові під час німецької окупації. Вчений всесвітньої слави голодував, терпів знущання німецько-фашистських окупантів.

 

Наукова громадськість з великим жалем довідається про смерть одного з видатніших вчених С.С. Банаха.

 

БІЛЯКЕВИЧ, БУЧИЛО, ВОЛКОВ, ДЕРКАЧ, ГНІДЕНКО, ЗАРИЦЬКИЙ, НІКОЛЬСЬКИЙ, МАЗУР, ЖИЛІНСЬКИЙ, КОВАНЬКО, ЛЕВИЦЬКИЙ, РУБІНОВИЧ, НІКЛІБОРЦ, РИБКА, ЛАЗЕБНИК, ЗЕРЯНОВА, ДМИТРУК, ЛИТВИНЕНКО, ПАРХОМЕНКО, ЯМПОЛЬСЬКИЙ, БУЖИНСЬКИЙ, МАЛЯРСЬКИЙ; АУЛІХ, БОГУЦЬКИЙ, БЖЕЗОВСЬКИЙ, ПОГОДІН-АЛЕКСЄЄВ, ХАРКЕВИЧ, КУРИЛО, ЛЕВЧЕНКО, ГЛАГОВСЬКИЙ, ШЕЛЕПИН.

 

Вільна Україна

02.10.1945