◦ ◦ ◦ ◦

Важне для кандидатів духовного стану. Ректорат гр. кат. духовного семинара у Львові подає до відома, що богослови, що бажають бути приняті до семинара на шкільний рік 1920–21 мають найдальше до 15. жовтня ц. р. внести прошення до Митрополичої Консисторії у Львові. В прошенню має бути зазначене, які і де покінчив петент студії, а ті богослови, що вже були в семинари мають залучи "curriculum vitаe" від часу, в якім покинули духовний семинар. Речинець, коли прийняті до семинара мають явитися у Львові, подасться пізнійше.

 

Головна Управа Українського Педаґоґічного Товариства повідомляє отсим, що з днем 1. жовтня 1920 р. відкриває при дівочій виділовій школі ім. Шевченка у Львові (ул. Мохнацького 12.) слідуючі курси:

1) Господарсько-практичні курси для дівчат, получені із загально образуючими викладами з української і всесвітної літератури і історії, бухгальтерії, педаґоґіки і гигієни.

2) Перший рік учительського дівочого семінаря, о скільки зголоситься достаточне число учениць. На курс приняті будуть дівчата з укінченим 15. роком життя і відповідним науковим підготованням.

3) Однорічний семінарийний курс, підготовчий до учительської натури, спільний для мущин і жінок. Курс сей відкриває УПТ, з огляду на брак учительських сил для наших приватних українських шкіл, яких число зростає з кождим днем.

Наука на всіх курсах буде відбуватися в пополудневих годинах. Висота оплати за науку буде установлена пізнійше відповідно до числа зголосившихся учасників(-иць).

Вписи на всі курси переводить і потрібних інформація уділює Управа дівочої виділової школи ім. Шевченка (ул. Мохнацького 12) що дня рано від 8–1 години.

 

Поворот 90.000 совітських жовнірів. Польські часописи твердять, що з числа 143.000 большевиків, які підчас польської офензиви перейшли на німецьку область у Східній Прусії перевезено в глибину Німеччини тільки 12.000, a 90.000 незареєстрованих вернуло без перешкоди до совітської армії.

 

З товариства "Зоря" у Львові. Пригадується усім членам, що Товариство отворене щоденно вечером від год. 6. а в неділі і свята цілий день. — В неділю, 26. ц. м. пополудни "товариські забави" для молодіжи.

 

Мистецтво на услугах партійних інтересів. На останній виставі міського театру у Львові присвяченій звеличанню подвигів польського війська, вплетено в текст пєси "Краковяци і гуралє" вірші Майковского, в яких найшло вираз партійне ідолопоклонство в бік вшехпольських ґенералів — Мйончиньского (відомого з 22. листопада у Львові), Галлєра (відомого з переходу до Румунії) та Єнджейовского, яких на перекір дійсним фактам короновано вшехполяками на спасителів Польші від большевицької навали. Була це рівночасно демонстрація проти зненавидженого вшехполяками Пілсудского. Афера, в яку втягнено акторів є одним з небагатьох в історії культури випадків, в яких мистецтво пішло на службу вузьким партійним інтересам.

 

Громадська думка

26.09.1920

До теми