◦ ◦ ◦ ◦

Америка проти соціялістичної Німеччини.

Американська преса — як доносить Телєґр Комо. з Ню Йорку — перестерігає перед заведенням соціялістичного господарства в Німеччині, бо Америка не матиме грошей, ні поживи для комуністичних країв.

 

Чічерін грозить викликанням заворушень в Азії.

Аґенція Аваса доносить іскрово з Льондону: В телєґрамі до Літвінова заявив Чічерін, що Льойд Джордж не повинен нарікати, коли зірвання політичних переговорів викличе великий рух в Азії проти Анґлії.

 

Заворушення серед Індійців.

Радіo з Польдгу доносить з Алгабав, що там вибухли заворушення серед Індійців магометан. Заворушення тревають дальше.

 

Арештовання комуністів в Латвії.

Латишське Коресп. бюро доносить з Риґи, що в ночи 18. ц. м. арештовано там цілий рад визначних комуністичних провідників. Відкрито тайний льокаль, де сконфісковано значну скількість аґітаційних письм.

 

Робітничі ради в Анґлії.

"Morningpost" оголошує плян створення малих робітничих комісій (рад) в Анґлії.

 

Німецько-російський договір.

"W. Allg. Ztg." доносить з Копенгаґи, що Йоффе заявив, ще між Німеччиною і Росією заключений тимчасовий договір, який не передбачує задоситьучинення за вбийство ґр. Мірбаха.

 

Сухомлінов в Празі.

І пражські денники доносять, що прибув там провідник російських соціяльних революціонерів Сухомлінов.

 

Білоруська радянська республика.

Як доносять з Мінська, перед кількома днями проголошено там незалежну білоруську радянську республику. Деклярацію в справі внутрішного устрою підписали білоруські і білорусько-литовські комуністи як і жидівський "Бунд". Ес-ери не підписали цеї деклярації, бо по їх думці самостійність їх країни не повна. Наслідком цего не допущено есерів до уряду. Велику ролю в білоруських совітах відграє лотишський комуніст Вільгельм Кнорін. При орґанізації адміністрааійної влади головний провід приняв Сміґла.

 

Українська незалежність і совіти.

Українське пресове бюро доносить з Тарнова: Представники українських політичних партій і київського українського горожанського комітету мають звернутися в порозумінню з правительством української народньої републики, до представників европейського робітництва о інтервенцію в справі української независимости. Перш за все треба поінформувати ті круги европейського робітництва про дійсне відношення російських совітів до питання независимости українського народу.

 

Заворушення в Ірляндії.

Радіо з Польдгу доносить з Дебліна, що дня 21. ц. м. арештовано в горбах під Дебліном 40 молодих Ірляндців в хвилі як розмовляли про військові справи. Військова льора, ескортована 10 жовнярами випала наслідком засідки. Прийшло до сутички, в якій згинуло кілька осіб в тім двох жовнярів.

 

Болгарія в малій антанті.

Як доносить радіо з Науен чеський уряд одержав відомість, шо Болгарія засадничо згодилася на приступлення до малої антанти.

 

Комуністична демонстрація в Берліні.

"Wr. Allg. Ztg." доносить в Берліна: Сьогодня в полудне відбулася тут демонстрація комуністів. В поході взяло участь багато робітників без заняття. До ексцесів не прийшло. Заряд патрії незалежних соціялістів остерігає перед тією демонстрацією.

 

Евакуація Камянця под.

При евакуації Камянця подільського забрали большевики 164 Українців яко закладників. Яких 60 Українців без поступовання судового розстріляли чрезвичайки, м. и. б. шефа департаменту Матвієвського і Копнаренка.

 

Йоффе про відносини з Німеччиною і про Україну.

Лит. П. Б. подає вміст інтервю Йоффе. Він заявив, що справа навязання зносин з Німеччиною є незвичайно скомплікована з багато причин. Берестейський договір анульовано, або инакше, що слід би заключити новий дипльоматичний договір. Совітське правительство цікавиться дуже цею справою. Справа ґр. Мірбаха перестала бути дуже важною, бо нема нагоди вишукати винуватців, котрі втікли на Україну. На Україні є ще все в стадії орґанізовання. Багато говориться про самоозначення України. Воно вже доконане революцією і війною, котрі є також свого рода самоозначенням. Плєбісцит був би лишень тоді можливий, колиб край був свобідний від чужих військ і голосовання приступне для працюючого народа а не для буржуазії.

 

Німецька делєґація на конференцію в Брукселі.

Німецька делєґація на міжнародню фінансову конференцію відїхала нині до Брукселі. На чолі її стоїть державний секретар Берґмаль і Шредер.

 

Польська відповідь в литовсько-польськім конфлікті.

"Роботнік" довідується, що нині відійде відповідь польського правительства на рішення Ліґи народів у справі способу полагоди польєько-литовського конфлікту.

 

Йоффе про мир.

"Данц. Нахр." доносять з Риґи: В розмові з представниками преси заявив голова совітської мирової делєґації Йоффе, що Росія бажає мира поважно і щиро. Внутрішне положення Росії дуже поважне, велика часть населення наслідком недостачі транспортових середників, терпить нужду. В справі пропозиції польського міністра загр. справ, кн. Сапєги щодо обосторонного розоруження заявив Йоффе, що вона для Росії неможлива до прийняття, бо Франція й Анґлія дальше займають неприхильне становище супроти Росії. Зате можлива була би дискусія щодо певного зменшення оружної сили обох держав.

 

Проти Анунція.

П. Б. Пос. д-р Цок вручив представникови Франції в Бельґраді заяву управи стоваришення Ядранскі Збор, з протестом проти останнього наступу Анунція. Француський представник обіцяв предложити цю заяву през. Мільранови і зазначив, що французьке і анґлійське правительство а також Італія не признають офіціяльно акту Д' Анунція і бажають, щоби адрійська справа була полагоджена на безпосередних переговорах.

 

Громадська думка

24.09.1920

До теми