◦ ◦ ◦ ◦

До Громадян Українців в Америці. Від довшого часу зменшилася жертвенність Громадян Українців в Америці на ціли в старім краю. Ми від довшого часу одержуємо лише дуже рідко і то незначні грошеві посилки з Америки. Так само остають без відповіди наші письма і телєґрами. Не знаємо, як собі це вияснити. Зближається зима, найстрашніша зима протягом цілої війни. Велика скількість населення не перезимує її якщо не прийде видатна і скора поміч від Вас, заморські Земляки. — Львів, 17. вересня 1920. За Виконуючий Виділ Українського Горожанського Комітету у Львові: Др С. Федак, предсідатель, В. Целевич, секретар.

 

Сімї полонених Українців, остаючих ще на Сибірі, о. курата Вол. Садовського, проф. Ник. Садовського д-ра Ол. Коссака з Дрогобича, правн. Ник. Матейка з Опришовець, інж. Мст. Боберського з Кракова, судді Маляркевича, Семена Просимяка повідомляю отсим, що всі висше згадані полонені живуть в Красноярську, здорові, мають заняття, яке дає їм матеріяльне забезпечення.

В Омську з наших полонених живуть між иншими: проф. Володимир Питлик, проф. Омелькович з Рогатина, Михайлишин, д-р Вол. Баран, Бордуляк (син о. Тимофея), Чура, Цибульський, Борисюк — працюють в українській просвітній секції і других наших культурних товариствах. Всіх бачила перед своїм виїздом зі Сибіру, себто два місяці тому — Константина Малицька.

 

Знесений засуд. Перед найвисшим польським судом у Варшаві відбулася ревізія засуду Українця-залізничника Петра Яцкевича зі Стрия, його засудив польський суд у Стрию на кару смерти через повішення. Найвисший польський суд у Варшаві зніс цей засуд. Відбудеться ще одна розправа. П. Яцкевича боронив у Стрию і у Варшаві адв. д-р Антін Гарасимів.

 

На шляху Львів-Белзець-Варшава курсyє від дня 17. ц. м. особовий поїзд ч. 2214 (відїзд зі Львова 21 —) від дня 18. ц. м. поїзд ч. 2211 (приїзд до Львова 720).

 

Вільно ходити до 12. години в ночі! Львівська дирекція поліції оголошує, що в порозумінню з військовою владою продовжує час свобідного ходження по вулицях міста без окремих перепусток до 12. години в ночі.

 

Самозвані комісії реквізиційні. Львівська дирекція поліції оповішує: "Львівський маґістрат яко власть політична першої інстанції зарядив на основі розпорядку Р.О.П. про одноразову данину в користь польського війська реєстрацію предметів потрібних для війська, які піддягають данині. Комісії, зложені з представників Д.О.Ґ. Львів, Маґістрату Львів і Дирекції поліції, переводять цю реєстрацію по склепах і складах. По приватних домах покищо не переводяться ніяких реєстрацій ні реквізицій.

Між тим з усіх сторін доходять скарги на якісь комісії, котрі по приватних домах переводять реквізиції ріжних предметів. Подається до відома, що ці комісії є самозванчі, що їх в деякім випадку годиться придержати або найкоротшою дорогою донести до власти безпеченства для зловлення цих типів і віддачі в руки справедливости".

З цим оповіщенням поліція чомусь опізнилася. Уоружені бандити, які представляли себе за представників поліції або славного комітету народового вже досить людей обреквірували.

 

Громадська думка

21.09.1920

До теми