◦ ◦ ◦ ◦

Арештовання в Станиславові. В Станиславові арештовано на днях слідуючих громадян: уряд. зел. Загайкевича, службовиків Сидорака, Сисака і Сенчину; студ. унів. Панчака; уряд. подат. Целевича, жінку священика з Волчинець і учительку Світлу. Арештовання перевели Петлюрівці. При арештованню зaстрілено зеліз. урядника Несторака а жінку його ограблено.

 

"Реквізиції" в Клепарові. Дня 14. ц. м. секретар львівського староства, комісар поліції Лукомскі і якийсь капітан з команди міста в товаристві жовнярів і клепарівської жандармерії переводили в Клепарові т. зв. реквізиції. Вони, як розказували, мали шукати за військовими річами. В практиці виглядало це дещо инакше. Жовняри позабирали цивільну одежу, білє, обуву, яблока, хліб, молоко і т. и. В однім домі забрали м. и. навіть одного канарка, а другого випустили. Забрані річи з одежі, що ліпші, жовняри порозбирали між себе і поховали під плащі, решту зложили в канцелярії. Силою отворені доми лишили вони позачинені, чим наразили неприсутних мешканців на великі втрати.

 

"Вільна академія мистецтв" у Львові (Піскова ул. ч. 11) зачинає науку в жовтні ц. р. Вписи та інформації полагоджує секретаріят поміж 4. а 6. год. по полудні.

 

М. Січинський їде назад до Aмеpики. Мирослав Січинський приїхав був недавно до Европи, вертає тепер назад до Америки, виконавши поставлене собі завдання. Тепер він є в Льондоні, відки виїде до Америки. За якийсь час задумує Січинський знова приїхати до Европи.

 

Данина Галичини. За розпорядком Р.О.Д. наложено на "Малопольщу" таку одноразову данину: 75.000 пар чобіт з холявами або стількиж пар черевиків, 75.000 пар вовняних штанів або 150.000 пар грубих з бавовни, 150.000 сорочок і стількиж пар калісонів, скарпитр і онуч, 75.000 вовняних накривал або теплих ковдер.

 

Вуголь. Маґістрат оголосив нові максимальні ціни на вуголь, купований за картами побору або купонами: 100 кґ. опалового вугля з доставою до дому просто з залізничого двірця на карти побору 152 м., 100 кґ. вугля loco міський склад за картами побору або вугляними купонами 150 м., 100 кґ. вугля loco районовий склеп за вугляним купоном 152 м. Дозволена провізія гуртівників при впровадженню вугля в ціловаґонових ладунках для інституцій і урядів виносить 5 прц. фактурової ціни вугля lосо копальня.

 

Увільнення Жидів з Яблонної. В наслідок посольських інтерпеляцій увільнено з табору в Яблонній інтернованих підчас польської офензиви жовнірів і офіцирів польської армії, мойсеєвого віроісповідання. Оноді увільнено їх з табору і приділено до поодиноких полків краківського Д.О.Ґ.

 

Громадська думка

17.09.1920

До теми