◦ ◦ ◦ ◦

З Далекого Сходу.

"Дейлі Мейль" довідується, що отаман Семенов, котрий перебував у Східній Сибіри, зажадав втілення його військ до червоної армії.

 

Литва проти Вранґля.

Як доносять польскі часописи, литовський уряд вислав до француської військової комісії в Ковні ноту з домаганням, аби на литовських землях не переводжено бранки до армії Вранґля, бо це було би нарушенням невтральности.

 

Вибори в Анґлії.

Лондонський кореспондент "Таймсу" доносить, що загальні вибори в Анґлії відбудуться імовірно протягом листопада ц. р. Льойд Джордж є тої думки, що трудности, які повстали між урядом і робітничою партією, підпираною мабуть совітським урядом, вимагають нового заклику до народу.

 

Большевицька відозва до офіцерів Вранґля.

Совітський уряд — як доносить В.К.Б. з Москви — звернувся з відозвою до офіцерів армії Вранґля, аби вони не боролися проти своєї вітчини в інтересі француських і анґлійських капіталістів. Відозву підписали Калінін, Лєнін, Троцький і Брусілов, як голова ради ґенерального штабу.

 

Претендент до портуґальського престолу.

По донесенням з Лісбони, Дон Міґуель Браґанца зрезиґнував з портуґальського престолу в користь свого сина.

 

Німецький наступник престола до голяндського уряду.

"Daily Mail" доносить, що б. наступник німецького престолу, що перебував у Вірінґен, просить голяндський уряд, аби його приміщено в Німеччині або в иншій місцевости Голяндії.

 

Мадяре приготовлюються до війни.

"Arb. Ztg." доносить, що Мадяре енерґічно приготовлюються до війни. У фабриках оружя йде горячкова праця, а через границю перепачковують оружя та муніцію для Мадярщини.

 

Францусько-бельґійська військова конвенція.

В.К.Б. доносить з Парижа, що француські ратифікаційні документи військової конвенції відійшли вже до Брукселі. В найблизшім часі мають наспіти до Парижа бельґійські документи.

 

Чеський кабінет не уступає.

Як доносять "Народні Лісти" кабінет Тусара на засіданню ради міністрів ухвалив мимо ріжниць серед партій не уступити.

 

Невдачна утеча.

В.К.Б. доносить з Риму: По донесенням з Константинополя, турецький наслідник престолу пробував втечи до Малої Азії, одначе його придержано і поставлено, під строгий догляд антанти.

 

Естонсько-анґлійський договір.

Заключено естонсько-анґлійський торговельний договір. Це перший договір Естонії з чужою державою.

 

Відложення женевської конференції.

Женевську конференцію відложено без подання реченця.

 

Німецькі незалежні соціялісти і III. інтернаціонал.

Краєва конференція німецьких незалежних соціялістів — як доносить В.К.Б. з Берліна по довгій дискусії припала 44 голосами проти 28 внесок управи, яким відкинено російські умови в справі приступлення до III. Інтернаціоналу.

 

Що сказав Джолітті.

Джолітті — як доносить "Ехсеlsіоr" з Е лє Бен — заявив дневникарям: Що до совітської Росії Італія збереже цілковиту свободу, чи визнає совіти, чи ні. Німеччина буде прийнята до Ліґи Народів, коли викаже добру волю виповнити мировий договір. Нема причини припускати, аби Анґлія, Франція і Італія поріжнилися, бо це було би великим нещастям. Належить надіятися кращих францусько-італійських відносин. В справі Рєки наступить безпосередне порозуміння між Італією і Югославією. В справі торговельних зносин між Анґлієм і совітами.

"Daily Express" твердить, що чисто господарських переговорів з совітами не перервано, бо Красін в порівнанню до Каменєва заховується завше поправно. При останній розмові виявив Льойд Джордж Каменєвови своє невдоволення з сього приводу, що Камєнєв мимо зобовязань вів большевицьку пропаґанду. Притім Льойд Джордж підніс, що совітський уряд ввів його в блуд щодо мирових умов та заявив, що навязання торговельних зносин залежатиме від формального зобовязання, що в Анґлії не буде большевицьког аґітації.

 

Совітські гості в Німеччині.

Як доносить радіо з Науен, в Німеччині перебуває тепер делєґація російських професіональних союзів, а з нею Льосовський, член президії російського центрального комітету рад. Делєґація звиділа вже більшу часть норвежських міст і по побуті в Німеччині має удатися до Італії, Анґлії та инших країв.

 

Громадська думка

17.09.1920

До теми