◦ ◦ ◦ ◦

Льойд Джордж про Ірляндію.

Як доносить "Daily Mail", Льойд Джордж заявив, що справа Ірляндії мусить бути на днях вирішена. На випадок утворення самостійної ірляндської республики, не прийме він за це відповідальности, бо в часі війни така республика довела би до розбиття бритійської імперії.

 

Литовська армія.

П.А.Т. подає за "Фронт-ом" такі подробиці щодо литовської армії: Чисельний стан армії не переступав числа 40.000 і 100 гармат. Під сю пору се число виносить 70.000 людей. Боєвий стан виносить 30.000 штиків, 2.000 шабель, 100 гармат, кільканайцять літаків і 3 менші танки. Ціла армія зорґанізована в 3 дивізії по 3 полки та по одному полкови артилєрії. Четверта дивізія формується. Боєвий стан кождої дивізії виносить 7.000 людей. Кромі сього є ще помічні відділи і одна бриґада граничної сторожі. Начальним вождом є теперішній міністер війни підполк. Зукас, шефом штабу полк. Клєщинський. Інтендантом армії є ґен. Жуковський.

 

Суперечні відомости.

В.К.Б. доносить з Константинополя, що армія ґен. Вранґля в останніх часах побільшилася о 20.000 козаків. Червоні війська, які перейшли через Дніпро мають бути цілковито побиті і боронять ще тільки мостовий причілок Каленівка. Їx втрати мають бути великі.

Всуперіч сьому останні звідомлення совітського ґен. штабу доносять, що червоні війська виперли Вранґля на Крим і віднесли над ним рішаючу побіду над Азовським морем. Останки військ Вранґля, по тим донесенням, рятувалися утечею на чужі воєнні кораблі.

Авас доносить з Царгороду: В одному інтервю заявив Вранґель, що він збирає війська в північній Тавриді, щоби розпочати ділання в західному напрямі. В звязи з цим зарядив він евакуацію на Кубанщині.

 

Камєнєв в Норвеґії.

З Христіянії доносять, що прибув там Камєнєв, котрий дістав дозвіл на 3-дневний побут в Hopвеґії, де стрінувся з Літвіновом.

 

Латишсько-російський договір.

Латишська конституанта ратифікувала російсько-латвійський договір величезною більшістю голосів.

 

Повстання на Вкраїні.

Українське Пресове Бюро з Москви доносить, що мужицьке повстання на Вкраїні поширюється все більше. Яких 10.000 зоружених мужиків повстало проти совітів, Київ і Харків для большевиків втрачені.

 

Громадська думка

16.09.1920

До теми