◦ ◦ ◦ ◦

Часове закриття "Громадської Думки". Дня 9. ц. м. попол. одержали ми отсе письмо з Президії Дирекції поліції у Львові, яке подаємо в дослівнім перекладі:

Ч. 4441/20. У Львові, дня 9. вересня 1920. До Шановної Редакції ґазети "Громадська Думка" до рук відпов. редактора ВПана Степана Чарнецького у Львові, Ринок ч. 10. На основі статті 6. розп. Р.О.Д. з 19. липня 1920 В. з. д. ч. 63 пoз. 416. закривається з нинішним днем видавництво "Громадська Думка" на 5 днів, а то з причини постійного неперестерігання редакцією названої ґазети приписів, обнятих згаданим розпорядком. Проти цього рішення прислугує Шановній Редакції право рекурсу до Намісництва через Дирекцію Поліції на протязі 3-ох днів, числячи від дня одержання цього рішення. Директор поліції Райнлєндер в. р.

В наслідок інтервенції п. др. Володимира Бачинського дозволив п. президент поліції Райнлєндер вже в понеділок 13. ц. м. видати чергове число "Громадської Думки", а тим самим обмежено закриття тільки до 3-ох днів.

 

Самоволя дрогобицького старости. В Дрогобичі староста видав приказ постерункам жандармерії, щоби недопускали на села "Громадську Думку" і "Вперед". В м. Дрогобичі заборонив староста бюрови денників Танне держати на складі оба львівські українські денники. — Скарги на постійне недоручовання "Громадської Думки" до рук передплатників доходять і з инших повітів.

 

Море паперової валюти. "Н. Ф. Прессе" подає, що в Австрії 31. серпня ц. р. оборот банкнотів досягнув суми 20 міліярдів корон. 31. січня виносив він 13 1/3 міліярда, значить від того часу щомісячно зростав майже о 1 міліярд.

 

Воздушний почтовий рух. Німецький міністр почт запросив швайцарського директора почт до негайного розпочаття переговорів в справі воздушного руху почтового між Базилєєю і Франкфуртом над Меном.

 

Українське Педаґоґічне Товариство повідомляє отсим, що вже вийшов з друку і продається в Книгарні Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові, Ринок ч. 10, шкільний підручник укладу професора Михайла Грицака "Учебник аритметики" для І., II. і III. кляси ґімназіяльної в ціні по 80 марок за оправлений примірник.

 

Громадська думка

14.09.1920

До теми