◦ ◦ ◦ ◦

В Альбанії.

З Дураццо доносять, що багато познак є, що Югославяне хочуть опанувати Альбанію. Після обсадження Гурабошу заатакували околиці Кастраті, Дібра і Ельбассан. Під Діброю Югославян відперто, під Ельбассан Альбанців заскочили атаки Югославян, які стоять о пять годин дороги від міста. Альбанське правительство стягає війська, щоби здержувати наступ ворога. Американський Червоний Хрест вицофався з Альбанії і відмовив Альбанцям помочи.

 

Евнер паша командантом большевицьких військ.

По донесенням з Москви Евнер паша іменований начальним командантом большевицьких військ проти Індій. Всі червоні війська, які є на Кавказі, в Туркестані, Авґаністані і Персії, стоять під його командою. Оголошення цієї номінації має на меті зробити напір на Анґлію.

 

Страйковий рух в Італії.

Власники копалень заліза відмовляються розпочинати переговори, як довго робітники не вступляться з фабрик. — "Трібуна" довідується, що в страйку металевих робітників прийшло до порозуміння. Ходить о це, щоби найти таку формулу, яка вдоволила би обі сторони.

 

Ліґа Народів.

Ліґа Народів збереться 17. ц. м. в Парижі і займеться справою аляндських островів, справозданням, предложеним Німцями, про відносини в окрузі Евпен і Мальмеді та звідомленням контрольної комісії для басейну Саари.

 

Паровози для сов. Росії.

Фабрика машин Бенчеля в Кассель приняла замовлення на будову 200 паровозів для совітської Росії.

 

Реґулямін праці.

Денники подають реґулямін праці, який оповістили робітничі ради по фабриках. Реґулямін має дуже ocтpі приписи. Найострійшим є артикул, по думці котрого мається поставити перед суд ради робітника, котрий буде зле обслугувати машини або нищити сирівці. Робітник, що не явився точно до праці, не дістане по думці реґуляміну платні за той день.

 

Большевики йдуть на компроміси.

Штокгольмський кореспондент "Morning Post" доносить, що провідники совітської Росії мають намір признати приватну власність і вільну торговлю, так що можна буде відчинити приватні банки, о скільки Анґлія буде обстоювати ці умови. Одначе в ніякому разі не прийде до звороту приватної земельної власности, яку вже поділено між селян. Большевики побоюються бльокади Балтійського моря.

 

Московський Інтернаціонал і француські соціялісти.

Д. Ренуль оголосив в "Ліманіте" відповідь виконуючого комітету московського Інтернаціоналу на меморіял делєґатів француської соціял-демократичної партії. Відповідь має 9 точок умов, які мають творити підставу до нарад. В справах кольоніяльних має партія соціялістична станути на становищі звороту кольоній. Серед робітників треба плекати людяні почування. В армії треба розвести пропаґанду проти гнету в кольоніях.

 

Анґлія оправдується.

Камєнєв звернувся до Льойд Джорджа з запитом, яке становище займає анґлійське правительство супроти Вранґля, котрого визнала Франція. Він зазначив, що Анґлія відвічальна за атак Вранґля і питає, чи не думає Анґлія, що з огляду на свої давні кроки і користь Вранґля повинна би тепер вхопитися за нові средства, яких метою було би доведення до приязних відносин між Анґлією і російськими народами. Виступаючи в характері оборонця інтересів армії ґен. Вранґля, давала Анґлія дійсно поміч в часі його офензиви і пропонувала правительству совітів покінчити воєнні кроки в південній Росії. У відповідь на це заявив Льойд Джордж, що бажанням анґлійського правительства було негайно здержати воєнні кроки в східній Европі і забезпечити військо і втікачів, які находяться в Кримі, одначе зовсім не мала Анґлія на меті відірвати Крим від Росії або забезпечити ґен. Вранґлеви власть над Кримом.

 

Авереску до Чічеріна.

Румунський президент міністрів ґен. Авереску вислав до Чічеріна таку телєґраму: Румунське правительство висловлює у відповіди на Вашу телєґраму з 28. серпня ц. р. свою охоту навязати відвічні сусідські зносини між Румунією і Росією і є тому готове обговорювати з правительством рад способи, котрі повинні довести до підняття зносин і висказання бажання заклинення в цій справі договорів.

 

Заворушення в Трієсті.

Мимо старань соціялістичних провідників, досі не вдалося привернути спокою в Трієсті. По донесенням часописів, дільниця Ст. Джакомо, в котрій мешкають переважно Славяне, є видів нею безнастанних перепалок.

 

Красін остає в Анґлії.

11. ц. м. Камєнєв покидає Анґлію і відїздить до Росії, а Кpaсін остає дальше в Льондоні. Камєнєв і Красін відбули оноді засідання з Льойдом Джорджом. Зачувати, що до цеї стрічи прийшло не так ізза задуманого відїзду Камєнєва, як щоби обговорити ріжні справи, що відносяться до торговельних трансакцій з Росією. Льойд Джордж предложив мабуть Камєнєву також ріжні пропозиції анґлійського правительства для предложення їх в Москві й обговорення з совітським правительством.

 

Справа мирових переговорів.

"Курєр Польскі" доносить: Вчера на засіданню РОП. під проводом през. Вітоса з огляду на неприсутність начальника держави, при співучасти мирової делєґації з Мінська розглянено опрацьовані міжміністеріяльною комісією внесення в справі мирових услівій. Внесення ці реферував державний підсекретар Ян Домбскі. На загал без основних змін РОП. внесення принято. Принято також інструкції для делєґатів.

 

Єгипетсько-анґлійсьне порозуміння.

Єгипетські націоналістичні делєґати осягнувши порозуміння в Льондоні з місією льорда Мільнера, вернули в середу до Каіра, де слідуючого тижня вислід порозуміння представиться народній репрезентації.

 

Громадська думка

14.09.1920

До теми