◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Холєра в Галичинї. В Тернополи захорували дня 11-ого вересня на холєру в війску дві особи; одна особа умерла а одна виздоровіла; в лїченю позістає в Тернополи 6 осіб а в Березовици одна особа. — В деєктах одної особи помершої дня 7-ого вересня вь Збаражи дослїджено бактеріольоґічно холєру азійску. — Більше випадків холєри в краю нема. — Повисші вісти подає Gazeta Lwowska з дня 13-ого с. м. — Віденьска команда войскова розпорядила, щоби всїх вояків, котрі приїзджають з Тернополя до Відня, изольовати і через 5 день держати під обсервацією лїкарскою.

 

Дисльокація войск зачала ся 13-ого а продовжить ся до половини жовтня. Між иншими перейде: 3-ий полк драґонів з Штокерав до Кракова, 11-ий полк драґонів зі Львова і Городка до Штокерав, 13-ий полк драґонів з Відня і Ґрошенцерсдорфа до Ланьцута і 1-ий полк уланів з Кракова до Відня а 5-а єго швадрона до Ґрошенцередорфа.

 

Огнї. В Лещатові повіта сокальского згоріло 19 загород селяньских до тла. Шкода 20.000 зр. — В Охримівцях повіта збаражского згоріли на обшарі двірскім будинки господарскі. Шкода 2.000 зр. в части убезпечена. — В Підгайцях згоріло 8 домів. Шкода 6.600 зр. в третій части убезпечена. — В Деревни повіта жовківского згоріло 11 господарств. Шкода около 6.000 зр.

 

Дрібні вісти. Кс. Каспер Щепковскій, провінціял Єзуїтів і реформованих Василіян в Галичинї, перенїс ся з Кракова до Львова.

 

Дѣло

13.09.1895

До теми