◦ ◦ ◦ ◦

"Роста" про східну Галичину.

Телєґрафічна Аґенція "Роста" доносить: На північнім відтинку фронту станули Поляки на лінії Керзона, та на південь обсадили вони значну часть Галичини, яка по ореченню Найвищої Ради мала би припасти Poсії. В большевицьких кругах думають, що коаліція покищо не буде перешкаджати польським військовим операціям, за це внутрі коаліції істнує порозуміння відносно сього, що Польща після заключення миру буде змушена цофнути свої війська поза етноґрафічну границю.

 

В Ірляндії кипить дальше.

Положення в Ірляндії незмінене. Сінфайністи мали висісти на острові Ґоля і зайняти його в імени републики ірляндської.

 

Великий процес у Москві.

На днях розпочався перед висшим революційним трибуналом у Москві великий процес проти тайної контрреволюційної орґанізації, котрої метою було усунення влади совітів і заведення в Росії ґенеральської диктатури та привернення капіталістичного устрою.

На лаві обжалованих засіло багато промисловців, купців, професорів та суспільних діячів. Процес викликав в Росії велике заінтересовання.

 

На поборювання тифу.

Вальфур звернувся в імени Ліґи Народів до ріжних правительств в справі негайного достачення 250.000 фунтів штерлінґів зі суми 10 міліонів, які необхідні на поборювання тифу у східній Европі.

 

Лівиця чеської соц.-дем. партії.

Прага. На днях відбулася тут конференція чеської лівиці соц.-дем., на якій ухвалено тактику лівиці на майбутнім соц.-дем. конґресі в Празі. В принятих резолюціях жадається негайного заключення миру з совітською Росією, соціялізації великої власности, банків, великих фабрик. Соціялізація повинна бути переведена без відшкодовань. Вкінці принято резолюцію в справі прилучення чеської лівиці соц.-дем. партії до третього Інтернаціоналу.

 

На польських плєбісцитових теренах.

"Ґазета торуньска" доносить, що з б. плєбісцитових теренів доходять що-раз грізнійші вісти. В Мальборґу усунено зі служби всіх урядовців Поляків. На зібранню 21. м. м. вирішено вигнати з Мальборґу всіх Поляків без виїмку, полишаючи їм час добровільно забратися до 26 м. м. 26. напали в Ненстґут(?) сімю Камродзких і Пщибилків. Казали їм вклякнути і цілувати німецький прапор та зажадали, щоби протягом 4 тижднів забралися до Польщі. По донесенням тієї ґазети найбільшу увагу звертають Німці на польських ксьондзів.

 

Турецькі націоналісти і совіти.

"Морнінґ Пост" довідується, що між націоналістами турецькими і совітським правительством заключений договір.

 

Російсько-українська мирова делєґація.

Російсько-українська мирова делєґація до Риґи складатиметься з Йоффе яко предсідателя і українського народнього комісаря Мануільського, російського фінансового комісаря Оболенського, російського посла в Грузії Кірова, яко членів. Відїзд делєґації послідує безпроволочно по пересланню ґарантій латишського правительства, бо досі латишське правительство заґарантувало лишень незайманість членів делєґації а не помічного персоналу.

 

Засуд посадника м. Корк.

Посадника міста Корк засуджено за бунт і державну зраду на 2 роки тюрми без примусових робіт. Анґлійське правительство з причини його голодівки не може згодитися на його увільнення, бо се було би прецеденсом на будуччину.

Посадник міста Корк перебув учера 25 день голодівки. Державний секретар Корк повідомив брата посадника, що Зєд. Держави можуть інтервеніювати лишень у справах своїх горожан.

Посадник міста Корк прийняв учера останні Тайни. Поподудни відвідала його жінка.

 

Большевизм в Італії.

По донесенням "Тамп" большевицькі моряки в Ґенуї оволоділи всіми торговельними кораблями, які є в пристани і грозять, що острілюватимуть воєнні кораблі, які хотіли би дістатися до пристани.

 

Робітнича контроля.

З огляду на суперечні звідомлення в польсько-російській справі комітет робітників у Льондоні вибрав делєґатів, які мають в Ризі сконтролювати дійсний стан фактів.

 

В Персії.

"Правда" заповідає одноцільну персько-арабську акцію проти Анґлійців. Новий перський кабінет поставив анґлійському правительству домагання, щоби анґлійські війська негайно покинули Персію. По другим донесенням Араби поставили також таке домагання.

 

Чеські лєґіоністи.

Прага. Вчора відбулося тут велике віче чеських лєґіонів, на якому бесідники піднесли ряд домагань в справі зрадикалізовання републики, між иншим — розділу церкви від держави, соціялізації, конфіскати маєтків воєнних богачів і негайного заключення миру з совітською Росією. Лєґіоністи вибрали делєґацію, яка предложила домагання лєґіоністів президентови міністрів Тусарови.

 

Плєбісцит на Шлезвіґу.

При плєбісциті над законопроєктом про влучення територій північного Шлєзвіґа до Данії віддано — по дотеперішньому зіставленню — 610.054 голосів за а 19.726 проти.

 

Черчіл за приняттям Німеччини до Ліґи Народів.

Льорд Черчіл виголосив в середу в Оксфорді промову, в якій заявився за прийняттям Німеччини до Ліґи Народів. Це відверне від Европи небезпеку большевизму і прискорить конець совітської республики.

 

Виїзд Товера.

Комісар антанти Товер виїхав нині в ночи до Льондону, відкіля поїде до Парижа. Товаришитимуть йому члени ґданської делєґації на париській конференції, котрі хочуть собі запевнити попертя Анґлії при париських переговорах.

 

Неврожай в Китаю.

Наслідком неврожаю в Китаю панує в провінціях Гунан і Шантунґ страшний голод. 20 міліонів Китайців є перед голодовою смертю. По автентичним вістям зростає число самовбийств. Лучається теж, що родичі продають свої діти.

 

Громадська думка

09.09.1920

До теми