◦ ◦ ◦ ◦

В Тираспольському повіті.

В Тираспольському повіті останніми часами відкрито зразкову трудову школу, Народній Університет, робітничо-селянський клюб з театром, дитячі садки, пригулки та книгозбірню. В Тирасполі зібрано на користь хорих і поранених червоноармейців пів міліона карбованців грішми, велику скількість біля, одежи та багато инших річей і продуктів. Тираспольська Нар. освіта засновує на повіті книгозбірні та читальні.

 

В Ананеві.

В Ананеві в "день дитини" зібрано 150 тисяч карбованців. Улаштовано було дитячу маніфестацію, в якій брало участь 1000 дітей.

 

Статут самоврядування для Гор. Шлеська.

Пат. доносить, що дня 2. вересня радила в Берліні німецька парляментарна комісія для закордонних справ. Комісія поручила урядови виробити статут самоврядування для Гор. Шлеська в рамах пруської держави і Німеччини.

 

Відгуки подій в Бресляв.

По останнім донесеням з Берліна, німецький уряд згодився виповнити умови француської ноти в справі подій в Бресляв, одначе з деякими застереженнями.

Француський міністер для закордонних справ — як доносить аґенція Аваса — одержав урядове повідомлення німецького уряду, що усі француські домагання що до подій в Бресляв прийнято. Француський уряд з огляду на трудности, що виходять з мирового договору, годиться на це, аби жаль німецького уряду з приводу цих подій висказали амбасадори і міністри закордонних справ, а не канцлєр Німеччини.

 

Літвінов вертає в Росію.

Аґенція Аваса доносить з Стокгольму: Літвінов виїхав з Копенгаґи в Росію. Шведський уряд позволив йому переїхати через Швецію під умовою, що в дорозі не буде задержуватися.

 

Чехословаччина-Югославія-Греція-Румунія.

По донесенням з Букарешту, сербський реґент кн. Александер удається в товаристві президента міністрів Весніча до Букарешту. Одночасна присутність Венізельоса має на меті створення югославянсько-грецько-румунського союза. Чехословаччнна в гори приготовлює своє приступлення до цього союза.

 

Республика Далекого Сходу.

Уряд республики Далекого Сходу — як доносить Вкб. з Москви — рішив враз з делєґатами з Владивостоку, аби ціла область творила одну демократичну республику, яка увійшла би з совітською Росією і сусідними державами в приязні політичні і господарські відносини.

 

Перед рішаючими подіями на Сході.

"Дайтше Орієнткорреспонденц" подає, що перське правління вислало бритійському урядови пропамятне письмо, в якому подає, що рухи російських військ в Персії вимірені є безпосередно проти Індії. Сьому рухови патронує "Союз визволення Сходу" в Москві.

Ціллю Союза кинути силу усіх поневолених народів Сходу проти західного імперіялізму. Пристані Каспійського Моря є знов в російських руках. Це море має творити боєву базу на Сході. Персія є поважно загрожена. Афґаністан, якого емір удержує своє посольство в Москві, заключив вже союз з Москвою. Індії самі є по заключенню мира між Туреччиною і Антантою дуже прихильно настроєні до большевицького руху. Рішаючого значіння про найблищу будуччину буде становище Персії. Персія може мимо позірної приязни супроти Анґлії, легко перекинутися на сторону Москви. Се положення освітлює доволі ярко поступовання московських армій на заході, які головну ціль мали би зараз до сповнення на Сході.

 

Представник Німеччини на апровізаційній конференції.

На загальну апровізаційну конференцію в Стресса над Ляґо Маджоре, при співучасти Італії, Франції і Анґлії поїде також представник Німеччини.

 

Австрія, Болгарія і Німеччина в союзі народів.

"Морґенцайтунґ" доносить зі Женеви: Прибув тут ґенеральний секретар союза народів Ґрімен з місією зорґанізувати Загальні Збори союза народів. Відносно приняття Австрії, Німеччини і Болгарії в склад союза народів заявив він, що Австрія і Болгарія будуть приняті майже певно одноголосно, а Німеччина, помимо інтервенції Франції, імовірно, о скільки до дня 15. падолиста, т. є. до дня скликання загальних зборів союза народів, вивяжеться зі зобовязань відносно достави вугля. Дипльоматичні взаємини між Австрією і Румунією. Віденські часописи доносять про навязання дипльоматичних взаємин поміж Австрією і Румунією.

 

Нова держава.

Аґенція Аваса доносить в Бейруту, що 3. ц. м. ґен. Куран проклямував державу Великого Ливану. Столицею нового правительсгва має бути Бейрут. Державна хоругва має француські краски з кедром на білому полі.

 

В Італії кипить.

З Медіоляну через Берлін довідується "Морґенцайтунґ": Металюрґічні робітники в Неаполі обсадили найбільші фабрики; в Ґенуї проголошено ґенеральний страйк. Робітники обсадили арсенал у Венеції та фабрики в Больонії і Терні. Правительство, виминаючи крівавого конфлікту, заховується пасивно.

"Соrrіеrе d' Italia" пише, що Італія стоїть на передодні большевицької революції. Правительство не визнається в грозі ситуації і зраджує разячу слабість. Робітники більшости фабрик заволоділи варстатами, при чому не перешкоджують їм ні поліція ні військо.

 

Громадська думка

08.09.1920

До теми