◦ ◦ ◦ ◦

 

 

Новий український часопис. З днем 15. ц. м. приступає "Союз українських приватних урядників Галичини" до видавання власного орґану "Службовик", присвяченого справам українського приватного урядництва. Часопис буде появлятися 15 дня кождого місяця. Редакція і адміністрація часопису находиться при вул. Корняктів ч. 1, І. пов.

 

Важне для емеритів. Пресове бюро польського міністерства скарбу оголошує: "Міністерство скарбу у виконанню соймової ухвали з 2. липня ц. р. видало до скарбових палат розпорядок, аби аж до часу ухвалення емеритального закону виплачувати цивільним емеритам заосмотрення враз з усіми доріжняними додатками в подвійній висоті. Будуть виплачені побори від 1. червня. Реґуляція залеглих поборів буде виплачена негайно по скінченню обчислень. Анальоґічний розпорядок для військових емеритів опрацьовує міністерство війни".

 

Жертви війни. До львівського шпиталю привезли Андрія Прохера з Перемишлян раненого в ліву ногу. З Дідилова, пов. Камінка струмілова, привезено до тутешнього шпиталю 46-літнього Андрія Климкова раненого ґранатою.

 

Залізнича катастрофа. Минулої середи поміж 5. а 6. годиною рано на лінії Борщовичі Задвірє наїхав санітарний поїзд з Задвіря на товарний поїзд з військом ч. 73. з противного боку. Внаслідок зударення паровіз військового поїзду вискочив з шин а кілька возів розбилося. Причиною зударення була густа мрака. Досі не усталено числа жертв катастрофи. В кождому случаю занотовано кілька осіб убитих а около 20 paнених. До львівського державного шпиталю привезено слідуючі жертви катастрофи: кондуктор Станислав Населко, 27 літ, потовчений на цілому тілі і безпритомний, кондуктор Роман Нагорецький 37 літ. Крім того є багато ранених поміж жовнірами, які їхали в транспорті. Перепону в комунікації усунено до вечера.

 

Паскарські орґії у Львові. Мясо у Львові, дякуючи "пружистости" львівської апровізації коштує тепер з кістьми 70 марок за 1 кґ. при чому вепрове доходить до 100 мар. Перед кількома іще днями кільоґрам солонини коштував 200 мар.

 

За дезерцію. Присудом військового суду О. Ґ. у Львові засуджено рядовика Адама Патера на 7 літ тяжкої тюрми за дезерцію.

 

Розстріляння полоцького рабіна. Присудом польського полевого наглого суду в Полоцьку з дня 27. серпня 1920. р. засуджено жидівського рабіна Хаіма Шапіро на розстріляння. Присуд виконано того самого дня по полудні.

 

Вистава опери "Ноктюрн" у Львові. На дохід гуманітарних цілий Горожанського Комітету гуртком артистів Театрального Мистецтва під проводом Й. Стадника відбудеться в понеділок 6. серпня с. р. в салі тов. Лисенка о 7. год. вечером вистава останної опери М.В. Лисенка "Ноктюрн", (до якої інструментацію зладив Ст. Людкевич). Участь беруть гром.: Дівнич, Любич, Стадникова, Яценко, Троянда, Орленко-Прокопович, балєт золотих та рожевих снів і орхестра під батутою Ст. Людкевича. В доповнення вистави "Осінь", епізод на 1 дію О. Олеся. Білєти раніше продає Народна Торговля, а в день вистави від 5. год. каса театру.

 

Громадська думка

05.09.1920

До теми