◦ ◦ ◦ ◦

Відвідини Горожанського Комітету вісніцьких вязнів. Голова Українського Горожанського Комітету Др Степан Федак з членом Комітету ВП. Піпчинською і Гусаковською відвідали в дни 29. серпня ц. р. наших політичних вязнів в Віснічи. Делєґати приняті ввічливо командою вязниці мали нагоду ствердити тяжке положення увязнених. Бо, якнебудь старанням Команди про поправу харчів, вдалось в дечім поправити щоденну страву, там все таки цим не дасться удержати здоровим вязня. Звісно, що устійнена реґулямінами вязниць рація денного харчу не заспокоює потреби такої одиниці сказаної на відокремлення від світового руху. Та до цього браку долучується ще й друге лихо! Побут в келіях, в яких світла дуже скупо, в яких постійно є вогко і доскулююче зимно, в котрих надто є переповнення, все це спричинило сумний стан здоровля увязнених. Всі бліді, вихуділі вряджують ознаки туберкул і анемії.

Команда на просьбу делєґатів дозволила пояснити вязням ціль прибуття, повідомити їх про заходи Комітету щодо їх звільнення та роздати між них дари від Комітету в харчах, милі та тютюні. Дальше сконстатувала делєґація, що подання, які за кождого вязня вніс Кoмітет до Ґенеральної Адютантури о даровання їм решти кари є в току полагодження, а деякі віднесли вже пожаданий успіх. До Вісніча евакуовано також зі Львова Гуцулів і инших людий, що остають в слідстві під львівським військовим судом. З огляду на це, що вони є арештантами, дозволено делєґації говорити тільки з деякими в присутности судії, та тільки про їх личні бажання.

Наконець заявила Команда, що цим арештантам може Комітет доповняти, зглядно поліпшувати харч раз кождого тижня, зате вязням (зг. вже засудженим) лише о стільки, о скільки позволяють на це приписи вязниці. На це полишив Комітет відповідні фонди. Делєґацію поінформовано, що слідство в справі Гуцулів є близьке покінчення.

 

Околицям Комарна до відома. З надходячим роком шкільним має бути відновлена приватна українська ґімназія в Комарні з двома а може й трома клясами нараз. Про блищі подробиці, час іспиту і записів буде оповіщено окремо.

 

"Світ Дитини" — чергове число вийде з причини припинення почтового руху в значній частині Сх. Галичини щойно 15. ц. м. в подвійному обємі.

 

Наглі суди в польському війську. Присудом наглого суду розстріляно вчора Владислава Венґржиновского за дезерцію. За тойже злочин засуджено Павла Грицака на 5 літ тяжкої тюрми а за спробу втечі від конвою на 6 місяців тюрми засуджено Франца Стаха.

 

Зїзд музеольоґів у Львові. В днях 5. і 6. вересня відбудеться зїзд польських музеольоґів. Орґанізаційний комітет урядує в краківському технічно-промисловому музею.

 

Пробиття ножем. Підчас вчорашньої суперечки між різниками міської різні у Львові Сімоном Геллєром а Реллєсом, прибив останній першого ножем в ліву грудь. Раненого відвезло ратункове поготівля до шпиталю.

 

Жертва авіятичної катастрофи. Підчас онодішної авіятичної катастрофи перед львівським двірцем розїхав санітарний автомобіль семилітного Антона Парила, який дізнав розторощення черепа і зломання правої руки. То саме авто відвезло його до шпиталю.

 

Громадська думка

 

04.09.1920

До теми