Проф. П. Ковалів

Коли мова йде про творення національної культури, не може бути «все одно», бо не все одно — творити українську культуру українською мовою чи французькою.
05.11.44 | | в 1943-у
Мова і нація — це невід'ємна органічна цілість. Територія в жоднім разі не може вирішувати питання про приналежність до українства.
15.09.44 | | в 1943-у
Питання про дефініцію понять "народ" і "народність" нераз порушувалось на сторінках нашої і закордонної наукової літератури, але у нас, на Україні, воно ніколи ще не було так на часі, як тепер, коли так потрібна одностайність думки, одностайність мислення на спільному полі праці.
15.02.44 | | в 1943-у
В українській мовній практиці залишається досі неясним питання про вживання активних дієприкметників. Панував досить усталений погляд, що активні дієприкметники не є властиві українській літературній мові: їх місце заступають описово-дієслівні форми.
01.12.43 | | в 1943-у
Минуло 77 років життя і 55 років наукової діяльности відомого ученого лінґвіста, знавця українського і европейського мовознавства, професора і члена-кореспондента Академії Наук, Євгена Костянтиновича Тимченка.
01.11.43 | | в 1943-у