М. Грушевський

Вже сама фіґура української етноґрафічної території показує, що ся одностайна українська гірська полоса, з мішаними територіями по обох крилах, зі слабими українськими домішками на північ і полудень — то тільки скелєт, з атрофінованими, майже страченими мяснями етноґрафічного тіла.
16.03.19 | | в 1918-у
Російська революція й визволеннє України. — Боротьба за автономність України і федеративний лад. — Українська Народня Республика. — Україна Самостійна. — Київське повстаннє. — Війна за незалежність.
06.10.18 | | в 1918-у
  (Промова голови Ц. Ради проф. М. Грушевського на засїданнї Ц. Ради 15 марта при ратифікації мирового договору).   Уважаю своїм обовязком як історик, котрий протягом цїлого життя спеціяльну увагу звертав на історію наших західних окраїн Української Землї та який навіть своїм уродженнєм звязаний з тим "Ельзасом", про який згадували тут, бо я родив ся в Холмщинї яко син учителя унїятської холмської ґімназії, уважаю своїм обовязком познайомити членів Малої Ради з деякими сторонами тих питань, про які сьогодня і вчора кілька разів згадувало ся.
31.03.18 | |
  Друковано в 1-й кн. "Лїтературно-Наукового Вістника" 1917 р. у Київі, коли ще Україна стояла на федеративнім принципі.  
10.03.18 | |
  За київською "Новою Радою" з дня 28-ІІІ ст. ст. подаємо отсю цїкаву статю яко документ пануючих тепер у Київі полїтичних настроїв.  
10.06.17 | |
  Під таким наголовком подало "Дїло" за "Новою Радою" з 12 ц. ст. квітня отсю статю:   Резолюції, винесені на вселюдних зборах, громадських і партійних зїздах, конференціях і нарадах останніх тижнів, не полишають нїякого сумнїву щодо тої полїтичної плятформи, на якій обєднюють ся всї активні елєменти української людности. Се старе наше домаганнє широкої національно-територіяльної автономії України в російській федеративній республицї на демократичних підвалинах, з міцним забезпеченнєм національних меншостей нашої землї.  
13.05.17 | |
Московське громадянство загалом дуже мало познайомлене з українським рухом, з українським життєм в його минулім і теперішнїм. Не бракує, правда, видань, що мають на цїли ввести московського читача в сю область, і не кожна сказати, щоб отсї видання не були поширені. Пятий рік у Москві виходить при участи багатьох видатних українознавцїв і публїцистів місячник "Украинская Жизнь", який має на цїли інформувати московське громадянство про українські інтереси й українське життє.
30.07.16 | |