Львів

У Львові дня 7 (19) падолиста 1889.  
19.11.89 | Львів |
внесена на ХХ-ім засїданю сойму з 16 н. ст. падолиста.  
18.11.89 | Львів |
виголошена на XI. засїданю сойму при загальній дебатї над буджетом шкільним.  
05.11.89 | Львів |
виголошена в соймі дня 19 жовтня для умотивованя внесеня в справі основаня рускої гимназії і семинарії учительскої.   Високій Сойме!  
21.10.89 | Львів |
виголошена в галицкім соймі дня 15 жовтня 1889 при верификації вибору посла з сельскої курії Рогатиньского повіту.   Високій Сойме!  
19.10.89 | Львів |
виголошена на 2-ім засїданю сойму при мотивованю внесеня в справі голодовій.   Високій Сойме!   Приступаю до поясненя свого внесеня, котре я поставив в имени своїх товаришів, а взглядно клюбу руского, т. зв. сїльского.  
14.10.89 | Львів |
У Львові дня 11 н. ст. жовтня 1889.   Недобре зачав вчера галицкій сойм краєвий свій новий шестилїтний період.   Безвзглядність і нетерпимість Поляків супротив Русинів показалася в цілій своїй силї. Отсе головні моменти з вчерашного засїданя соймового.  
11.10.89 | Львів |
У Львові 22 липня (3 серпня) 1889.  
03.08.89 | Львів |
У Львові 19 (31) ліпня 1889.  
31.07.89 | Львів |
  Вчера вечером поминали львівскі Русини память смерти невіджалованого патріота, организатора — основателя та першого редактора "Дїла" — величавим концертом. Заслуги пок. Володимира Барвіньского, помершого перед шести лїтами, певно свіжо в памяти кождого Русина, а все таки кождий причинок до характеристики думок, поглядів і дїяльности того завчасно згасшого патріота кождий щирий Русин прийме з найбільшою приятностію.  
13.04.89 | Львів |