◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

 

 

Радикальне віче селяньске в Мостисках, заповіджене на вчера, не відбуло ся з причини заборони ц. к. староства з оглядів формальних, а именно, що головні аранжери віча на борзї підписали на донесеню до староства також деяких инших людей, а коли староство спитало тих людей, чи они скликують віче, они відповіли, що о вічу нїчо не знають.

 

Заряд дївочого Института CС. Василіянок у Львові просить нас оповістити, що речинець вносити прошеня устні або письменні о принятє до Института на сей рік шкільний кінчить ся з днем 18-ого н. ст. серпня. Пізнїйші прошеня не будуть узгляднені [хиба з виїмком якоїсь важної причини].

 

На шість лїт тяжкої вязницї — як подає Gazeta Narodowa — засуджено того фельдвебля 30-ого полку, котрий нелюдским своїм поступованєм і знущанєм став причиною смерти вояка Гладуна.

 

Нещастя елєментарні. В Яленковатім коло Сколього ударив дня 6-ого с. м. грім в хату селянина Христофора Лапія. В одній хвили заняла ся хата і згоріла з цїлим добутком, так що властителї сеї хати, котрі були під ту хвилю на ярмарку в Сморжу лишили ся з тим, що мали на собі при виходї з хати. Власти скарбові чей-же увільнять погорільця від податку домового на 1896 р. у висотї кількадесяти крейцарів, як се було при инших погорілцях в тім селї, котрі мали шкоди на 600 зр., а опущено им податку 70 кр.

 

Розбійничій напад. В Шубранци коло Чернівцїв напала сими днями недослїджені доси розбишаки хату селянина Василя Клемпуша, убили єго і хату зрабували, а щоби затерти слїди злочину, підложили огонь и хата згоріла. Заалярмовані огнем селяне надбігли и видобули з огню на-пів спалене тїло Клемпуша зі шнуром на шиї, котрим розбишаки єго удушили. В сїй справі ведуть власти строге слїдство.

 

Шайку злодїїв відкрила сими днями жандармерія в Нижанковичах повіта перемиского. Першого придержано Михайла Мочарака, котрий 20-ого липня вломив ся через вікно до мешканя Єлисавети Демковичевої і забрав річи на яких 32 зр. При доходженю жандармерії признав ся Мочарак до инших крадежей і видав богато своїх товаришів. На підставі зізнань Мочирака відкрито в повітї добромильскім кілька крадежей і арештовано кількох єго спільників. Дальше дослїджено, що та сама шайка обікрала перед двома роками пп. Топольницких в Хирові на кількасот золотих. Головний осїдок шайки був в повітї лїськім — і там, як і в повітї староміскім арештовано 12 "кумпанів". В повітї мостискім арештовано двох а в Малковичах коло Нижанкович одного з тої самої шайки. По вісьмох днях тяжкого слїдства жандарма Старостяка приарештовано і віддано до суду 18 злодїїв. Перед кількома місяцями той сам жандарм Старостяк відкрив також рабівника, котрий обдер одного гончаря.

 

Дрібні вісти. В церкві парохіяльній в Пристани [стація зел. Добрусин] відбуде ся 3-ого н. ст. вересня о 8-ій годинї вечером вінчанє панни Ирини Омелянської, дочки тамошного пароха, з п. Стефаном Дрогомирецким, авскультантом судовим з Бурштина. — Сими днями помер в Ґольден коло Зальцбурґа радник двору гал., краєвої дирекції скарбу Адольф Ґайстлєкер в 66-ім роцї житя. — З заведеня карного в Станиславові утїк вязень 33-лїтний Онуфрей Кухар, родом з Лисятич. — Посїлість Чортків місто продав ґр. Витолд Воляньскій сестрам милосердія для фундації убогих запасу Єронима Садовского. — Дня 27-ого серпня відбуде ся в Доброгостові [стація зелїзн. Дрогобич] вінчанє учителя ґімназіяльного п. Володимира Труша з панною Іосифою Яворскою дочкою пароха з Борусова. — Дирекція трамваю елєктричного задумує побудувати кілька кіосків, де би публика могла вигідно дожидати прибутя возів. — В Варшаві помер сими днями Антоній Залескій редактор тамошного дневника Słowo.

 

Дѣло

12.08.1895

До теми