Відозва

видїлу руского института для дївчат в Перемишли.

 

Дня 30 мая 1881 р. завязали в Перемишли рускі патріоти комітет в цїли основаня Бурси для руских дївчат і видали відозву до галицкої Руси, в котрій між иншим подибуємо ось-такі слова: "О важности сеї Бурси для народного житя, що більше, о єї доконечній потребі глубоко переконаний кождий Русин, котрому добро, честь і слава свого народу лежить на серци".

 

Відгомін сеї гадки рознїс ся по найдальших окраїнах галицкої Руси. Посипались жертви, між иншими щедрий дар першого члена і оснувателя Бурси, бл. п. крилошанина схоліярха Льва Кордасевича в скількости 1000 зр., і вже комітет провізоричний міг виказати ся фондом 4183 зр. 50 кр. Рухавий комітет, котрого душею був згаданий оснуватель, знайшов щирого протектора в бл. п. Преосв. епископі Іоанї Ступницкім, котрий, переконаний о важности сеї Бурси, всїми силами підпирав гадку, лелїяну рускими патріотами. Щоби загріти их до дїла і спомочи своєю світлою радою, являв ся Преосвящений на засїданях видїлу, брав участь в єго нарадах і заохочував священьство вступати в члени товариства. Тож не диво, що вже 15-ого червня 1881 р. числило товариство на перших загальних зборах 60 членів.

 

Першим предсїдателем вибрано архипресвитера Григорія Шашкевича, заступником предсїдателя д-pa Николая Антоневича.

 

Число членів взмагало ся, а каса товариства виказувала вже на других загальних зборах 6742 зр. 26 кр. Видїл старав ся як найскорше ввести в житє Бурсу, однак за для браку відповідного місця на поміщенє дївчат обмежено ся на-разї на удїлюванє запомог для бідних учениць.

 

В роцї 1882 позволило намістництво збирати складки в цїли товариства в цїлій Галичинї, а просьба видїлу знайшла в руских серцях прихильний приєм. Впливали щедро жертви, між ними значнїйша від бл. п. Илії Мурдзи в скількости 2.000 зр. і від Николая Лисикевича в скількости 4.000 зр., так що вже в роцї 1884-ім могло товариство повеличатись сумою 16.183 зр. 66 кр.

 

Та найбільше поставила на ноги товариство велика льотерія фантова, устроєна в роцї 1883-ім найбільше заходом Преосв. Іоана Ступницкого і руских послів у Відни. З тої льотерії вплинуло в роцї 1887-ім від комітету титулом чистого доходу 39.277 зр. 79 кр., a позаяк в кopiннім фондї находило ся 21.802 зр. 17 кр., про-те майно товариства виносило 61.079 зр. 96 кр.; на загальних же зборах в роцї 1888-ім має товариство 63.607 зр. На тих зборах змінено назву товариства "Бурса для дївчат в Перемишли" на "Рускій Институт для дївчат в Перемишли".

 

Дня 16-ого марта 1888 р. рішено закупити на Підгірю реальність ч. 21 і 22 від бл. п. архипресвитера Григ. Шашкевича за суму 10.000 зр. і заключено з властителем контракт купна.

 

В роцї 1891. виплачено товариству лєґат бл. п. крилошанина Юзичиньского в скількости 1.150 зр.

 

Наближалась нова доба в житю товариства:

 

В роцї 1892. поручали загальні збори видїлови виготовити плян будови на 40 учениць і обдумати плян науки для Института. З тої задачі вивязав ся видїл на слїдуючих зборах, де рішено як найскорше приступити до будови і закупити за-для заокругленя реальности дім з огородом від сусїда за 5.600 зр.

 

Зачала ся невсипуща праця видїлу і комітету будівляного. Плян будови виготовив инжінєр Заячківскій, а будову передано будівничому Брунови Валющикови.

 

Дня 7 жовтня 1893. відбув ся церковний обряд благословеня підвалин під рускій Институт. Рано о год. 8-ій відправив предсїдатель о. крил. Чехович в катедральній церкві торжественну службу Божу, на котру явилась члени товариства. Пo полудни о год. 3-тій відбулось торжество закладин угольного каменя на площи будови. Торжество розпочалось підписанєм пропамятної грамоти, уложеної заступником предсїдателя директором Григ. Цеглиньским, по чім вложено єї в цинковій пушцї в вижолобленє угольного каменя. Чин благословеня підвалин довершив покровитель Института Преосв. Юліян Пелеш в сослуженю Впр. Собора крилошан.

 

Від того часу поступала будова скоро наперед, мимо великих трудностій, а именно по причинї недоступности і нерівности терену будівляного. Нинї стоїть уже дім під дахом і ожидає викінченя, щоби в осени приняти в свої мури сироти по священиках і взагалї рускі дївчата на вихованє і образованє.

 

Так осущить ся, дасть Біг, небавком гадка руского священьства і взагалї руского народу, єсли знайдуть ся добрі люде, що подадуть помічну руку товариству в єго змаганях, маючих на цїли введенє в житє Института. В правдї дім красує ся на горі побіч катедри і з-верха все окінчено, але внутрішне урядженє і введенє в житє такої институції вимагає величезних видатків, якими видїл не розпоряджає. Ми приступили до будови з сумою 60.000 зр.; до тепер видали около 40.000, так що лишає ся всего 20.000 зр. Після кошторису вистане та сума на скінченє будови, а лишить ся ледво 6.000 зр. на внутрішне урядженє, оплату учительских сил і на прочі видатки, які нас чекають з початком року шкільного.

 

Тепер отже поміч руского загалу необходимо конечна, наколи не маємо станути в половинї дороги! Відзиваємо ся отже до щирого серця руских людей: Поможіть нам приголубити в Институтї рускі соколята і дати им правдиво рускій духовий корм, поможіть нам пригорнути бідні наші сироти і осолодити им долю, щоби виховавшись не були тягаром суспільности, але заправивши ся з-за молоду до працї, трудились для добра нашого народу і церкви! Вступайте численно в члени нашого товариства, що числить тепер, сором сказати — ледви кількадесять членів, щоби спільними силами двигнути наш Институт до висоти, з котрої би спливало благодатне світло науки і моральности на наше темрявою покрите поле просвіти жіночого пола!

 

Від Видїлу руского Института для дївчат в Перемишли.

К. Чехович предсїдатель, Г. Цеглиньскій, заступник предсїдателя, Ж. Подолиньскій, И. Войтович, М. Копко, д-р Т. Кормош, Д. Чеховскій, О. Ярема, Б. Кондрацкій — члени видїлу.

 

Дѣло

10.08.1895

До теми