◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

 

Віча селяньскі в окpyзї перемискім. З иніціятиви радикалів руских в Перемискім відбувало ся недавно віче селяньске в Нижанковичах, а в недїлю 11-ого с. м. має відбути ся в Мостисках. На порядку дневнім сего віча поставлені справи: загальне безпосередне тайне голосованє; закони дороговий, громадскій і шкільний; право ловів і презенти; моченє конопель; катастер ґрунтовий; банк краєвий; податок доходовий; "коло" польске а справи хлопскі; внесеня і интерпеляції.

 

Заприсяга зелїзничих робітників в Станиславові. В недїлю 4-ого серпня відбула ся урочиста присяга стабілізованих при варстатах зелїзничих робітників в Станиславові в просторій гали, котру перемінено на каплицю і красно оздоблено. Галя заповнила ся робітниками, на естрадї явило ся дуже много урядників зелїзничих з директором Вербицким на передї, а також богато пань. Пo службі Божій, котру правив лат. инфулат кс. Кершка при умисно на ту цїль устроєнім престолї, і по промові єго по польски, наступили проповідь пралата, пароха катедрального о. Ткачуника для робітників Русинів з амвони в рускім язицї [тамтого року не знати з якої причини говорив рускій священик по польски.] Пo виясненю реґуляміну директором призначені до того урядники проводили робітникам присягу в язицї польскім, рускім і нїмецкім. Пo руски проводив присягу урядник п. Антоневич. Ся присяга єсть і друком оголошена по руски. Музика зелїзнича грала підчас богослуженя. Торжество цїле відбуло ся в дуже піднесенім настрою і робило дуже глубоке вражінє. О. Ткачуникови дякували за знамениту і переймаючу промову. Відтак в сальонї першої кляси подано снїданок.

 

Справою 10-міліонової позички міста Львова займає ся осібна комісія виделєґована з львівскої ради міскої. Дотепер та комісія відбула вже кілька засїдань і застановила ся головно над вибором паперу на обліґації; дальше поручила виготовити відповідний русинок, а вкінци по довгих нарадах прийшла до пересвідченя, що треба пустити в курс мале число обліґів на більші суми. Що до назви паперів, комісія згодила ся, щоби их назвати "обліґації позички комунальної міста Львова". Наколи з міністерства надійде невдовзї прихильна відповідь що до пупілярної безпечности для сих обліґацій, то вже 1-ого падолиста с. р. будуть они могли увійти в курс.

 

Буря з градом лютила cя дня 2-ого с. м. в повітї коломийскім. В громадах Цїнява, Турка і Пядики вiтep позривав з богато будинків дахи, а град наробив в поли богато шкоди.

 

Oгнї. В Городовичах повіта староміского вибух 28-oro липня о 2-ій годинї в ночи огонь, в наслїдок сильного вітру почав ширитись і знищив до тла 11 хат, стайнї, стодоли, знадібя господарске, загалом весь добуток дотичних господарів. Шкода 5.255 зр., з того 2.650 зр. обезпечено. Огонь мабуть підложено, длятого заряджено слїдство, але палїя доси не відкрито.

 

Дивний апетит. В Голоскові повіта надвірняньского зaстpілив дня 4-ого с. м. один з тамошної "интеліґенції" бузька, і всмаживши з него печеню, зїв. Селяне, огірчені таким поведенєм, говорять, що наколи-би таке зробив мужик, то мав би вже за своє! Жалують ся також, що годї перейти коло тамошної стації зелїзницї, бо раз-у-раз роздають ся там вистріли і загрожують публичній безпечности.

 

Дрібні вісти. В Яворові відбуде ся 11-ого с. м. концерт і забава з танцями в льокали касина на дохід погорільцїв яворівского передмістя. — У Львові панує від якогось часу шкарлятина, однак лагідна, з смертельностію незначною. — Предприємство будови другого шляху зелїзничого на лінії Львів-Красне одержали ґp. Лубєньскій і Берґруен. — В Лондонї помер сими днями один з оснувателїв соціяльно-демократичної партії Фридрих Енґельс. — В Богородчанах помер 6-ого с. м. лїкар повітовий Конст. Менциньскій. — Вчера переїздив через Львів поспішним поїздом з Відня до Підволочиск голова петербургского "Славяньского благотворительного общества" ґенерал ґp. Игнатьєв.

 

Дѣло

 

09.08.1895

До теми