Відoзва.

Дорогі Родимці!

 

На підставі статутів Вис. Намістництвом затверджених, заснувало ся в Калуши Товариство "Рускій Народний Дім в Калуши", котрого цїлію єсть моральне і матеріяльне піддвигненє Русинів міста Калуша і єго околицї, через урядженє популярних викладів, вспомаганє бідної учачої ся молодежи, особенно ремісничої, евентуальне основанє бурси ремісничої, побудованє власного дому, в котрім народне житє калуского повіту могло би концентрувати ся, — а через инші тим подібні в залученім статутї означені средства.

 

Цїль товариства висока і хосенна, тому то Видїл новооснованого Товариства не сумнїває ся, що Ви всї, Дорогі Родимцї, схочете тій цїли підпомочи, а то найчисленнїйшим приступленєм в члени нашого Товариства. Просим Вас проте, Родимцї, вписуйте ся в члени нашого Товариства і поможіть нам Своєю співучастію і Своєю світлою радою до осягненя нашої цїли.

 

Першою і найважнїйшою задачею нашого товариства єсть побудованє в Калуши "Руского Народного Дому", в котрім не впрошуючи ся в найми до чужих хат і незалежно від доброї або злої волї чужих нам людей, о наших потребах і о нашій будучій доли могли би ми порадити ся.

 

Средства Товариства суть однак так скупо, що без Вашої помочи, Дорогі рускі Братя, не маємо надїї раз повзяте дїло довести до кінця. Тож відносимо ся Родимцї, до Вашої жертволюбности. Знаємо добре, що Всевишній не обдарив Вас богацтвом, але за те обдарив Вас любовію до наглого бідного руского народу і обдарив Вас жертволюбностію на всї цїли, котрі добро того народу мають на оцї. Дрібними крайцаровими датками повстало на Галицкій Руси много институцій дїлаючих в хосен нашого народу і тому то і ми відкликуємо ся до Вас вcїx:

 

Дорогі рускі Братя!

 

Причинїть ся жертвами, хоч би і найдрібнїйшими до будови "Руского Народного Дому в Калуши"!

 

З жертвами і в всяких справах, дотично нашого Товариства, просимо звертати ся до одного з підписаних членів Видїлу.

 

Калуш 1 сїчня 1895.

 

За Видїл Товариства "Рускій Народний Дім в Калуши".

Михаїл Бачиньскій, ц. к. нотар в Калуши, яко предсїдатель. О. Володимир Петрушевич, гр.-кат. приходник в Калуши, яко містопредсїдатель. О. Димитрій Романовскій, гр.-кат. сотрудник в Калуши, яко секретар.

 

Дѣло

 

07.08.1895

До теми