◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

 

 

Про бурю з градом, що лютила ся в понедїлок с. т. з полудня і вечером, такі надходять дальші вісти: В львівскім повітї потерпіли села: Зубря, Винники, Волків, Сокільники, Солянка, Товщів, Кротошин, Сихів, Милятичі, Загірє, Кохаїв... Град повитовкав збіжа у Винниках і в фабрицї тютюну витовк кілька сот шиб. Буря повиривала богато дерев, а в Зубри завалила стодолу в дворі. — З Трудовича в повітї золочівскім пишуть нам, що в Трудовичи і околици з полудня градова туча винищила все на полях, град завбільшки волоского горіха повибивав по хатах вікна, оббив і обломав дерева. Декуди падали кавалки леду...

 

В справі ювілею унії берестейскої митрополичій Ординаріят видав під днем 30-ого липня с. р. відозву до духовеньства такого змісту: Руска депутація має в жовтни с. р. удати ся до Риму зложити з нагоди 300-тих роковин унії берестейскої св. отцю враз з даром любови окрему адресу від всїх Русинів-католиків з подякою за минуле і з просьбою на будуще. Отже йде о то, щоби адреса, мала як найбільше підписів. В тій цїли митроп. Ординаріят розсилаючи на просьбу комітету ювілейного по деканатах аркуші адресові [по аркушеви на кожду парохію] припоручає урядам деканальним, щоби они по одержаню аркушів скликали соборчика і аркуші роздали межи парохів. Тії, підписавши ся самі, мають постаратись о підписи своїх вірних так, щоби кождий аркуш від початку до кінця був заповнений підписами. Підписані аркуші мають через уряди деканальні прислатись назад до Львова найпізнїйше до 10 н. ст. вересня, щоби стало часу перед виїздом депутації адресу враз зі всїми підписами оправити.

 

Грім забив 26-ого липня в Новосїлках повіта равского господаря Кирила Лозяка, в Плугові повіта золочівского Параньку Войтюкову а 30-ого липня в Арламівскій воли повіта мостиского забив занятого в поли при роботї господаря Федька Бадина.

 

Огнї. В Городищу повіта самбірского вибух огонь в стодолї Якова Ступницкого і знищив шість господарств. Шкода 2350 зр. з того 1300 зр. обезпеченої. — В Сїмянівцї і Містках повіта львівского згоріло 26-ого липня з удару грому по одному господарству. — З сеї самої причини згоріла в Грушові повіту яворівского двірска стодола [шкода 1200 зр.] а в Тверди повіта мостиского пять господарств на 6110 зр. шкоди. — В Демни вижній ad Сколє повіта стрийского згоріла 29-ого липня фабрика патичків на сїрники. Шкода обезпечена около 8000 зр.

 

Стіпендії правительственні по 1.000 зр. на виїзд до Италії і Греції одержали професори ґімназіяльні: п. Станислав Ржениньскій з Вадовиць і д-р Тадей Мандибур з рускої ґімназії зі Львова, діставши рівночасно відпустку на другій піврік 1895/90 року шкільного.

 

Дрібні вісти. В Золочеві розпочато сими днями будову великих касарень для 2-ого баталіону оборони краєвої. — Після вістей з Вроцлава згоріли в часї пожару одного дому коло Арґенав чотири женщини і одна дитина а чотири особи є тяжко поранені. — В Бруксели закрав сими днями недослїджений доси злодїй 1,800.000 франків з касетки в касї ощадности.

 

Дѣло

07.08.1895

До теми