◦ ◦ ◦ ◦

Білий цукор і кукурузяна мука у Львові. На другий тиждень в міських і районових склепах і консумах продаватиметься на цукрові карти ч. 8. білий цукор по 300 ґр. на особу в ціні 27 м. за 1 кґ. крім коштів опакування. Для викупна асиґнат мають зголоситися в міському апровізаційному закладі районові купці І, II, III, IV, і V дільниці 30. липня в пятницю, районові купці VI дільниці а також управи консумів і закладів 31. липня в суботу. Кромі цього у всіх міських склепах, без огляду на районову приналежність, можна буде купувати кукурузяну муку по 12 м. за 1 л., по 1 л. для родини, що числить менше чим 5 осіб, по 2 л. для численніщих родин.

 

Військова рада в Борщеві. "Ґазета Поранна" доносить, що дня 19. липня відбулася в Борщеві в команді української армії рада усіх старших командантів. Головував от. Петлюра, присутні були ґен. Павленко, шеф штабу Лишко, ґен. Загредський, ґен. Удовиченко, полк. Тютюнник, Гулий-Гуленко і инші. На нараді обговорювано справи звязані з теперішними подіями і становищем армії.

 

Большевики мобілізують на занятих областях Східної Галичини? Польські часописи оголошують такий комунікат "відділу пропаґанди малопольського відділу доброволецької армії": Від тих, котрим вдалося передістатися через большевицький фронт, ми одержали відомості, що в місцевостях, занятих по переході Збруча, большевики зарядили негайно примусову мобілізацію мущин від 16-до 60 року життя без огляду на національність і державну приналежність, втілюючи всіх в ряди червоної армії.

 

"Через помилку". Дня 27. ц. м. арештовано в Калуші б. поручника української армії д-ра Ярослава Дудикевича і осаджено в тамошній тюрмі. На другий день перевезено його під ескортою до Львова і відставлено до Д.О.Ґ. По переслуханню випущено арештованого на волю, перепрошуючи за "помилку".

 

Невдала утеча вязнів. В середу, дня 28. ц. м. перевожено з Бриґідок на залізничий двірець до 300 увязнених цивільних, мущин і жінок. На перехрестю вулиць Городецької, Казимирівсекої і Янівської, біля костела св. Анни впали в середину транспорту сполошені військові коні враз з возом. Наступила хвилева метушня, з чого скористали арештанти і кинулися в ростіч. Конвоюючі жовнірі й поліція почали стріляти за втікаючими арештантами, наслідком чого один вязень незвісного імени згинув на місци, кількох тяжко ранено, між ними один поліційний жовняр. Наслідком скорої інтервенції жовнярів не допущено до масової утечі увязнених. На разі стверджено, що втік один вязень. Підчас цих подій впали стріли з "Готелю Панського". При ревізії придержано в одній кімнаті трех жовнярів з двома карабінами, з яких перед хвилею віддано стріли. Всіх трех арештовано.

 

Повивозили. Варшавська преса доносить: Виділ памяток при Straży kresowej комунікує, що підчас останньої евакуації вивезено памятки з цих місцевостей: Київ, Житомір, Рівно, Луцьк, Голоби, Камянець н. П., Винниця, Мінськ, околиці Слуцька, Глибокого, Ліди, Пінська, Вильно і Ґродно. Загалом вивезено 19 ваґонів оружя, диванів, порцеляни, образів цінних меблів, бібліотек і т. д. Крім цього Виділ одержав вісти, що в останній хвилі евакуовано з Мінська збірки і депозити мінського товариства опіки над памятками, невелику частину архіву з Вильна, кілька транспортів з Кобриня, Льолодова і Поділля — і що все це добро є в дорозі до Варшави.

 

Громадська думка

31.07.1920

До теми