◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

 

 

Суплєнти шкіл середних — як оголошує Wiener Zeitung — дістануть 100 зр. річного додатку без огляду на се, чи побирають вже квінквенія і чи мають испит учительскій. Суплєнти, котрі не мають повної суплєнтури, одержать додаток сей відповідно до річної платнї, яку тепер побирають. Виплата тих додатків наступить уже за час від 1-ого сїчня с. р.

 

Посол Юліян Романчук виїздить сими днями зі Львова на село, в повіт старо-міскій на одно-місячний віддих. Як довідуємо ся — ще в першій половинї місяця серпня посол Романчук стане перед своїми виборцями в Калуши, щоби здати им справу з своєї посольскої дїяльности.

 

О. Николай Стефанович, бувшій сотрудник в Бережанах, приїхав до Америки дня 6 н. ст. липня с. р. В недїлю дня 7-ого липня відспівав службу Божу в Джерзї-Сіті і виголосив американьским Русинам привітну проповідь. О. Гр. Грушка враз зі своїми парохіянами приняв — як пише "Свобода" — о. Стефановича дуже сердечно. На зустріч єму виїхали оо. I. Констанкевич з Шамокин і Н. Дмитрів з Мт.-Кармель. В храмове свято св. ап. Петра і Павла виголосив о. Стефанович проповідь в церкві в Мт.-Кармель а в недїлю 14-ого липня відcпiвaв службу Божу в Шамокинї. Американьскі Русини оваційно повитали о. Стефановича, сердечно повитали одного робітника більше, робітника спосібного, молодого і щирого, що дає певну запоруку працї для церкви і народу. Опісля відїxaв о. Стефанович на душпастирство до Buffalo [New York], де має єго о. I. Констанкевич на припорученє Впреосв. митрополита впровадити.

 

Загальний збір товариства "Руска школа" в Чернівцях відбув ся оногди в сали "Народного Дому" при участи 73 осіб майже самих учителїв і учительок. [Попередний збір відбув ся перед чотирма роками і явило ся було тогдї лише 13 осіб.] Зібрані — як пише "Буковина" — виразили своє признанє голові товариства д-ру Стоцкому портретом єго, роботи п. Юстина Пігуляка, поміщеним в сали "Народного Дому" побіч портретів других заслужених Русинів.

 

Страшна буря з дощем і градом навістила вчера по полудни місто Ярослав і околицю. Небувалий вихор наробив богато шкоди. Коло самого двірця зелїзничого зірвав дах з партерового забудованя а на самій стації вирвав кілька дерев. В околици позривав богато стріх. Шкоди в поли поки-що годї оцїнити.

 

Oгнї. В Білцї шляхотскій повіта львівского вибух 24-ого с. м. о півночи в хатї Іосифа Фуша огонь і знищив два господарства. Шкода 1600 зр. — В Байківцях повіта тернопільского згopів в наслїдок удару грому будинок на обшарі двірскім.

 

З Борислава одержуємо письмо з вістію про нове там нещастє. В недїлю 28-ого с. м. в жидівскій копальни воску земного "на Лозинах" о годинї 11-ій в ночи вибухли ґази [имовірно через неосторожність робітників] і три робітники погибли а два безнадїйно попарені.

 

З університету львівского. Видїл фільософічний львівского університету предложив на нову кагедру ґеольоґії д-ра Іосифа Семирадского і д-ра Рудольфа Зубера, теперішних доцентів приватних того предмету; на другу катедру математики доцента університету краківского Станислава Кемпиньского; на другу катедру фільософії опорожнену через уступленє професора Рациборского, доцента приватного естетики і члена краєвої ради шкільної д-ра Войтїха ґp. Дїдушицкого — всїх в характері надзвичайних професорів. — На доцентів приватних габілітували ся: з австрійского права цивільного д-р Александер Долиньскій і д-р Жигм. Лілієнфельд а з фільольоґії клясичної і археольоґії проф. д-р Мих. Єзенецкій.

 

Обнова церквей. В Копачинцях, приходї городеньского деканата, станиславівскої епархії, украшено церков хорошою живописью коштом 1200 зр., а в Раківци того-ж деканата і в тій же епархії, покриває ся церков цинковою бляхою коштом 1065 зр.

 

Украв дах! Челядник бляхарскій Берль Фляйшер, працюючи у Львові в ринку під ч. 5, украв 22 бляхи, то єсть половину даху сусїдної каменицї кн. Пониньского і продав торговцеви старого зелїзя.

 

Побіда нафти. В сих днях відбули ся в Парижи перегони возів, що рушають ся не кіньми але при помочи різних моторів. Місцем перегонів була дорога з Парижа до Бордо і назад, а виносила она разом 1200 кільометрів. До перегонів стало 20 caмoїздів порушуваних нафтою, парою і елєктрикою. Першу нагороду дістала нафта, бо при метї став першій Левасо, творець воза нафтового, переїхавши згадану просторонь в 51 годинах.

 

Дрібні вісти. В пятницю пpиїxaв міщанин з Бережан Микола Доманюк з малою дївчинкою по пісок до Лапшина на гору звану Писура, а коли полїз до ями, урвала ся стїна і засипала єгo на смерть. — В Бруховичах коло Львова помер емерит. директор рахунковости намістництва Вячеслав Брайтенберґер. — В Підлїсках коло Львова помер посесор тамошних посїлостей Володислав Каньскій в 55-ім роцї житя.

 

Дѣло

31.07.1895

До теми