◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Сегодня о 6-ій годинї з полудня виїздить громадка руских богословів на ческу народописну виставу до Праги, а задержить ся в Велеградї на Мораві і возьме участь в зїздї богословів.

 

В стирійскім Градци оснували тамошні студенти рускої народности товариство п. н. "Русь" [Ruthenische akademisch-technisсhe Landsmannschaft "Rusj"], а стирійске ц. к. намістництво приняло статут сего товариства до відомости дня 15 н. ст. липня с. р. Першій збір членів товариства відбуде ся аж в першій половинї жовтня, як зїдуть ся до Градця наші студенти.

 

Жіночої ґімназії у Львові не буде. Якось перед пів роком дневники польскі широко розписувались о значнім записї одної Польки з-за кордону на жіночу ґімназію у Львові, а потім товариство учителїв шкіл середних взяло ся укладати плян наук для тої ґімназії, що мала бути відкрита уже з сим новим роком шкільним. По часї справа утихла, аж ось-тепер львівскій дописуватель до петербургского Kraj-y розказує на основі информацій [як запевнює] з поважного жерела, що ґімназії жіночої не буде, бо дотична Полька — панна Ядвига Кocкo — не додержала запису, а то з тої простої причини, що вийшла за-муж за якогось пана М.

 

Сестри служебницї в Тернополи. О. К. Сїлецкій доносить в "Душпастири". Комітет завідуючій фундацією князя Константина Острогского в Тернополи piшив на засїданню з 30-ого червня віддати заряд дому старцїв сестрам служебницям Пр. Д. М. і уповажнив Вп. о. Громницкого, пароха місцевого, щоби віднїс ся до настоятеля дому служебниць в Жужели з прошенєм о висланє трех сестер до Тернополя і то можливо в найкоротшім часї. Заряд дому Острогского дає до розпорядженя сестрам простору комнату [в короткім часї будуть мати і другу комнату] і каплицю з цїлим урядженєм, дає світло, опал і 250 зр. річно. Дім заведеня — хороша одноповерхова камениця в дуже краснім положеню з великим огородом яринним і цвітовим. О. К. Сїлецкій — як пише — удержує в теперішну пору 35 новичок.

 

Огнї. В Яворові вибух сими днями в хатї коваля Корпуса огонь і серед незвичайної спеки ширив ся так шалено, що в 10 мінутах захопив 30 загород на малім передмістю яворівскім і знищив их цїлковито. З тяжкою бідою при тропікальній спецї удало ся вкінци спинити огонь, котрий знищив добро 50-ох найбіднїйших господарів і перемінив в попіл сто кількадесять будинків. Причиною огню було здаєсь підпаленє а підозріного слугу увязнено. — Про огонь в Фразї повіта рогатиньского: пишуть нам: Дня 14-ого с. м. о півночи повстав з недослїдженої доси причини огонь на обійстю Гривя Королишина і в короткім часї знищив хату зі всїми будинками. Ратунок мимо того, що прибула сторожа огнева з сусїдного місточка Підкаменя, був неможливий і в огни згоріли конї, худоба і весь добуток. Шкода була обезпечена. — В Голім повіта равского — як пишуть нам — згоріли 23-ого с. м. в ночи два господарства цїлковито. Шкода обезпечена на 710 зр. Огонь був имовірно підложений. — В Криници запалив ся був 29-ого с. м. рано від искор з комина дах в заведеню гідропатичнім, однак огонь сейчас погашено і скінчило ся на легкім перестраху гостей купелевих. — В Калуши вибух передвчера в ночи о годинї 2-ій огонь і знищив шість домів.

 

У Львові відбували ся сими днями збори "Звязку млинарів" при участи 70-ох членів. Товариство заходить ся около заведеня біржи збіжевої у Львові, урядило бюро информаційне для млинарів і займає ся справами статистики млинарскої а також видавництвом часописи Gazeta młynarska.

 

Дрібні вісти. Дня 8 серпня с. р. відбуде ся в Тїшанові вінчанє п. Володимира, сина Всч. о. Иларіона Валявского гр.-кат. приходника Тейсарова і містодекана стрийского і бл. п. Клементини з Шілінґ Сїнгалевичів, з панною Павлиною Розалією дочкою п. Юліяна Фрайденберґа ц. к. окружного инспектора шкільного в Тїшанові і Юлії з Ляховичiв. — В Гамбурзї знищив 28-ого с. м. огонь складовий маґазин товариства для експорту спіритусу з фабрики Штайнвендера при чім девять осіб згинуло в огни. — В Голім повіта равского убив грім дня 20 с. м. 23-лїтного паробка при ловли риб. — Віденьске товариство охорони звірят зголосило вчера конкурс, довги виносять півтора міліона зр. — Дня 30-ого с. м. відбуде ся в Чернушівцях [стація зелїзницї Задвірє] вінчанє п. Ивана Яблоньского укінченого богослова з панною Модестою Ульваньскою дочкою місцевого пароха. — Дня 6-ого серпня с. р. відбуде ся в Балинцях [почта Гвоздець, стація зелїзницї Заболотів] вінчанє п. Д. Добротвора укінченого богослова з панною Ольгою Войнаровскою, дочкою місцевого пароха — В Черновецкім університетї одержав п. Еміліян Тарнавецкій степень доктора прав.

 

Дѣло

30.07.1895

До теми