Труди наших винахідників.


Винахідники "Укрнафта" приймають активну участь в раціоналізації виробництва, в заліковуванні ран нанесених війною.

 

Смілі новатори проявляють себе в самих різноманітних галузях. З належною нашому народові талановитістю й невтомністю, вони систематично покращують організацію виробництва, знаходять шляхи економії сировини, матеріалів, палива, добиваються збільшення випуску продукції.

 

Так, наприклад, коваль 8 промислу тов. Цурюсь перевів ковальську піч з вугілля на газ, значно покращив роботу печі і звільнив промисел від необхідності завозу вугілля: економія від цієї пропозиції 7.000 крб.

 

Заступник начальника 5-ої бригади пром. "Битків" тов. Гутковський шляхом удосконалення газової форсунки добився збільшення паропотужності котлів і знизив витрати палива. Економія від пропозиції т. Гутковського становить 190.200 крб.

 

Прекрасний винахід бригадира плотників 3 промислу участка "Чарна" тов. Горват сконструював з матеріалів внутрішніх ресурсів лісопильну раму і під його керівництвом зараз закінчується будівництво лісопильного заводу. Ця пропозиція повністю вирішила проблему постачання промислу пиленим лісом і звільнила робочу силу, яка була зайнята на ручній розпильці лісу.

 

Механік 8 промислу тов. Надлєр, розробив конструкції канатної звільнюючої труболовки, яка дозволяє значно ускорити піднесення осадних колон. Ці труболовки з успіхом застосовуються промислами і дають державі 170 тис. крб. економії.

 

Робітник 6 промислу ділянки "Подлясє" тов. Шеремета зробив металевий приводний ремінь із проволоки старих канатів. Цей ремінь з квітня місяця успішно працює на свердловині №28. Зараз т. Шеремета готує ремінь своєї конструкції для застосування його при бурінні свердловини №37. Пропозиція тов. Шеремета являється дуже актуальною, бо приводних ременів не вистачає.

 

Велику творчу роботу проявляє головний інженер контори капітального ремонту свердловин тов. Рінглер М.В. Він вніс 22 винахідницьких пропозицій, в числі яких багато пропозицій винахідницького порядку, які мають дуже велике значення. До таких пропозицій відноситься безштанговий глибокий насос, який виготовлюється в Центральній механічній майстерні, шарнірний шліпс з успіхом застосований на свердловині "Гвидо 3" і ряд інших.

 

Підтримка і поширення творчої ініціативи радянських патріотів являється одною з важливіших завдань керівних і інженерно технічних працівників об'єднання і підприємств "Укрнафта".

 

Але треба відмітити, що ми маємо цілий ряд недоліків, які гальмують розвиток винахідництва. До цих недоліків можна віднести:

 

1. Слабу працю з винахідниками керівних і інженерно-технічних працівників підприємств;

 

2. Несвоєчасне розглядання поступаючих пропозицій, затримка виплати авторських винагород;

 

3. Поганий стан з обліком і звітом;

 

4. Недостатня активність комісій по масовому робітничому винахідництву, які організовані при міськкомах профспілок.

 

В результаті цього окремі пропозиції робітників і І.Т.Р. не знаходять необхідної підтримки і залишаються не реалізованими, це глушить ініціативу раціоналізаторів і відштовхує їх від творчої роботи.

 

Прикладом такого відношення до винахідництва може бути 5 промисел "Східниця" (головний інженер тов. Макар). Тут в наслідок повного самоусунення керівництва промислу від роботи з винахідниками і поганого контролю з боку промислового комітету профспілки, подані робітниками і ІТР пропозиції лежать не розглянуті.

 

І не дивно, що на запитання об'єднання "Укрнафта" про кількість поступлених пропозицій, головний інженер тов. Макар в листі №303 від 12.VII.45 р. повідомляє об'єднання, що пропозиції не поступали.

 

Таке безвідповідальне відношення до питань винахідництва з боку головних інженерів підприємств і самозаспокоєння з боку профспілок гальмує розвиток масового винахідництва.

 

З недооцінкою такої важливої ділянки роботи вже пора покінчити. Необхідно корінно змінити відношення керівників підприємств до роботи в галузі винахідництва і раціоналізації і створити всі умови для розвитку робітничої творчості. Для того треба поновити роботу комісій по робітничому винахідництву, організувати облік робітничих пропозицій й добитися положення, щоб жодна робітнича пропозиція не залишалася без уваги, складати до кожної пропозиції календарний план реалізації і указувати строки виконання і відповідальних осіб.

 

Комісії по масовому робітничому винахідництву повинні встановлювати строгий контроль за виконанням календарних планів. Систематично повідомляти робітників-винахідників, в якому стані знаходяться їх пропозиції. Для цього використовувати загальні робітничі збори, наради, стінгазети.

 

Поряд з цим комісії повинні встановити контроль за правильним підрахунком економічного ефекту пропозиції й своєчасної виплати авторських винагород, а також провести серед робітників роботу по роз'ясненню діючих законів по винахідництву і порядок подачі пропозицій та їх розгляд і реалізація.

 

За останні роки в ході соцзмагання одержали широке розповсюдження різні форми залучення робітників до удосконалення виробництва, це соціалістичні замовлення винахідникам, створення фондів винахідницьких пропозицій. Необхідно всебічно сприяти розвитку таких форм участі мас в удосконаленні виробництва, популяризувати досягнення новаторів виробництва в друку, по радіо, щоб імена винахідників були відомі всім.

 

Круг винахідників і раціоналізаторів дуже широкий, тут і старі опитні інженери і молоді робітники. Молодь особливо потребує допомоги і підтримки. Для цього треба провадити консультації, виставки винахідництв, розробляти тематичні плани, які будуть активізувати увагу робітників на рішення найбільш важливіших питань цехів, бригад, ділянок.

 

Підвищення продуктивності праці, покращення якості і збільшення кількості випускаємої продукції, упрощення технологічного процесу, краще використовування обладнання, механізація трудоємних процесів, заміна і економія дефіцітних матеріалів і інструменту, економія палива, електроенергії — ось в якому напрямі повинна розвиватися діяльність винахідників і раціоналізаторів.

 

Першочерговим завданням являється всебічне розширення рядів винахідників і раціоналізаторів і в цій справі перше місце належить промкомам і міськкомам комісій по масовому робітничому винахідництву.

 

Мішанов, ст. інженер відділу видобутку об'єднання "Укрнафта".

 

Нафтовик Борислава

 

22.07.1945

До теми