◦ ◦ ◦ ◦

 

 

Німеччина домагається Гор. Шлеська.

"Маtіn" пише, що німецькі делєґати на конференцію заявили, що Німеччина пропонуватиме сплату зобовязань в річних ратах пропорціонально до поліпшення господарського положення в краю. Дальше зазначили вони, що будуть домагатися аби Горішний Шлеськ остався при Німеччині.

 

Мобілізація у Франції.

П.А.Т. доносить з Відня, що у Франції оголошено покликання усіх річників від 1895 до 1902 включно і покликання усіх підофіцерів з рр. 1889 до 1894. Віденські часописи припускають, що Франція має намір вислати більшу скількість війська до Малої Аза, або до Польщі.

 

Німецькі делєґати в Спа.

З Парижа доносять: Німецькі делєґати в числі 60 прибули до Спа. Перше засідання має бути присвячене справдженню повновластей. Конференція звернеться в першій мірі до представників Німеччини з запитом, чому не дали відповіди на питання аліянтів, сформовані по конференції в Бульонь. Відтак предметом нарад має бути справа поділу вугля, імовірно справа ґданська та турецьке питання. Панує переконання, що справа процентового приділу німецьких відшкодовань є в засаді рішена.

 

Справа границь між Латвією і Естонією.

З Риґи доносять: На доручення розємного судді в справі границі між Латвією і Естонією, лотишський міністер для закордонних справ подався до димісії враз з цілим кабінетом. Суддя анґлійський полковник Таллєт присудив Валє Естонії.

 

Виселення чужинців з Латвії.

По донесенням з Риґи лотишський кабінет міністрів рішив виселити в Латвії усіх чужинців, що не мають там місця постійного осідку перед роком 1915.

 

Альбанці заняли Вальону.

"Реtit Раrіsіеn" доносить з Білгороду: Потверджується відомість, що Альбанці заняли Вальону.

 

Д-р Бенеш на конференції в Спа.

Чеське пресове Бюро доносить: "Міністерство для закордонних справ одержало таку телєґраму: Конференція в Спа буде займатися справами, яких полагодженням чесько-словацький уряд буде особливо заінтересований, тому представники союзних держав, зібрані дня 21. червня в Бульоні, рішили запросити чесько-словацькнй уряд, вислати делєґата на конференцію в Спа. З огляду на це безпосередне запрошення і з огляду на інформації про програму нарад в Спа, рішено вислати до Спа міністра для закордонних справ Бенеша.

 

14 кандидатів.

Американські часописи доносять, що досі зголошено 14 кандидатів на президента Зєдинених Держав.

 

В річницю вбивства кн. Фердинанда.

В річницю вбивства кн. Фердинанда і його жінки відбулася в Терезієнштадті урочиста ексгумація шістьох учасників сараєвського морду. Тіла померших в тюрмі перевезено до Бєлгороду, де будуть зложені в гробах заслужених мужів.

 

Ірляндія і Льойд Джордж.

При кінці червня явилася депутація залізничників Анґлії у Льойда Джорджа й домагалася вдержання висилки війська й муніції проти Ірлядців, бо в противному випадку, вони в числі 20.000 застрайкують. Депутація дістала відповідь: Анґлійська влада не відхилиться від своєї політики супроти Ірляндії — а незалежна ірська република моглаб щойно тоді бути встановлена, колиб Анґлію цілковито розгромлено.

Після виказу уряду в Дубліні поповнено в Ірляндії за час від 1. січня до 30. квітня 1920 отсі революційні вчинки: убийств 47, — 72 атентатів на орґани уряду, підпалено в 343 випадках, а того згоріло 258 поліційно-жандармських станиць.

 

Громадська думка

08.07.1920

До теми